PLESNIVKA

k.ú. Vejvanov (Křivoklátská vrchovina / Radnicko)

Koncová část zalesněného hřbetu (515 m n. m.), vybíhajícího z masivu Bechlova přes Babskou skálu a Hadí vrch k Vejvanovu. Na severozápadním konci dosahuje až k zástavbě Vejvanova, na západní straně spadá k hornímu toku Vejvanovského potoka u Pajzova. Hřeben má několik vrcholů, které mají na některých mapách své vlastní názvy, pojmenování však není jednotné. Zejména na severní straně skalní výchozy a menší lom.

Na mapě stabilního katastru (1839) celý hřbet nazýván Bílá skála, nejsevernější kóta pak Rovnička. Na pozdějších mapách (2. pol. 19. stol.) obvykle Čihadlo; někdy jako pojmenování pro celý hřbet, někdy (např. 3. vojenské mapování) pro nejsevernější kótu hřebene. V polovině 20. stol. se jako pojmenování hlavní (střední) kóty hřebene objevuje označení Plesnivka, zatímco Čihadlo je přesunuto na jihovýchodnější kótu 534 m, navazující na Hadí vrch. Takto to zůstává i na aktuální základní mapě ČR, kde se navíc objevuje pojmenování V merfánech pro nejsevernější, skalnatou kótu hřebene.

V 1. pol. 19. století byl celý hřbet bezlesý, byly zde obecní pastviny. Z větší části bezlesý byl hřbet ještě v polovině 20. stol.; souvislý lesní porost končil u lesní cesty mezi kótami 534 a 515, severozápadně od ní jsou na leteckých snímcích té doby patrné pravděpodobně lomy.

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Vejvanov okolí_soubory\image092.jpg

hřeben Plesnivky od západu

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Vejvanov okolí_soubory\image090.jpg

lom v severním úbočí hřebene

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Vejvanov okolí_soubory\image088.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Vejvanov okolí_soubory\image082.jpg

skály na severním úbočí, pod kótou V merfánech

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Vejvanov okolí_soubory\image078.jpg

vícekmenná borovice na severozápadním konci hřebene

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Obecní kronika z roku 1930 vysvětluje pojmenování Plesnivka tím, že se tam těžil zeleně zbarvený porfyr.

další místa v okolí (mapa) / Plzeňsko / rejstříky

únor 2022