BOUBOVÁ

k.ú. Srbsko u Karlštejna, Hostim u Berouna (Hořovická pahorkatina / Berounsko)

Zalesněný vrch v severní části Českého krasu (430 m n. m.). Na západě je sedlem oddělen od Doutnáče, s nímž tvoří jeden lesní celek, na severu roklí od Vysoké stáně a na jihozápadě roklí od Chlumu. Na jihu přechází v náhorní rovinu staré říční terasy (pole), z níž vystupuje návrší Čihadla. Na západní straně spadá strmě do Kozelské rokle; zde četné skalní výchozy se stepními porosty. Po jihozápadním a západním úbočí prochází silnice ze Srbska do Hostimi, výše nad ní tzv. kostelní (hřbitovní) stezka. Jižní část lesního komplexu je často nazývána Pláně, Na pláních.

Součást CHKO Český kras, evropsky významné lokality Karlštejn-Koda a národní přírodní rezervace Karlštejn.

D:\místopis web\Doutnáč - Boubová - foto_soubory\image202.jpg

Boubová od jihozápadu, z úbočí Chlumu (duben 2020)

D:\místopis web\Doutnáč - Boubová - foto_soubory\image154.jpg

Boubová od západu, z hradiště V kozle (duben 2020)

D:\místopis web\Doutnáč - Boubová - foto_soubory\image152.jpg

Boubová od jihu; v popředí stará říční terasa Berounky (květen 2020)

D:\místopis web\Doutnáč - Boubová - foto_soubory\image212.jpg

jihozápadní okraj lesního porostu s mohutnými duby a kvetoucími dříny (březen 2020)

D:\místopis web\Doutnáč - Boubová - foto_soubory\image208.jpg D:\místopis web\Doutnáč - Boubová - foto_soubory\image210.jpg

telekomunikační stožár maskovaný jako borovice na jihozápadním úbočí (březen 2020)

D:\místopis web\Doutnáč - Boubová - foto_soubory\image170.jpg D:\místopis web\Doutnáč - Boubová - foto_soubory\image168.jpg D:\místopis web\Doutnáč - Boubová - foto_soubory\image164.jpg

silnice z roku 1901 ze Srbska do Hostimi ve skalnatých stepních partiích na jihozápadním úbočí vrchu (duben 2020)

D:\místopis web\Doutnáč - Boubová - foto_soubory\image216.jpg

vápencové skály na západním úbočí, nedaleko Zeleného kříže (březen 2020)

D:\místopis web\Doutnáč - Boubová - foto_soubory\image162.jpg D:\místopis web\Doutnáč - Boubová - foto_soubory\image160.jpg

skály na západním úbočí hory níže ve svahu (duben 2020)

Hřbitovní cesta

Stezka vedoucí po jihozápadním a západním úbočí hory byla až do postavení silnice o něco níže ve svahu (1901) jedinou spojnicí mezi Srbskem a Svatým Janem, kde měli Srbečtí kostel a hřbitov; proto je někdy nazývána hřbitovní či kostelní stezkou. V sedle mezi Boubovou a Chlumem, kde se stará stezka kříží s novější silnicí, stojí tzv. Červený kříž, na nejvyšším místě stezky Zelený kříž. Kříže zde stojí již „odpradávna″ (oba jsou značeny již na mapě 1. vojenského mapování z 2. pol. 18. stol.), současné kříže jsou z roku 2018, respektive 2011. V úseku od Zeleného kříže k Hostimi vede cesta výrazným úvozem. V posledním úseku před Hostimí je přerušena serpentinou silnice, avšak i v tomto úseku je dodnes patrná.

Po stezce od Červeného kříže až k serpentinám nad Hostimí v současné době vede zelená turistická značka.

D:\místopis web\Doutnáč - Boubová - foto_soubory\image204.jpg

Červený kříž, v dnešní podobě z roku 2018 (březen 2020)

D:\místopis web\Doutnáč - Boubová - foto_soubory\image220.jpg D:\místopis web\Doutnáč - Boubová - foto_soubory\image214.jpg

pozůstatky jakési stavby při stezce nedaleko Zeleného kříže (březen 2020)

D:\místopis web\Doutnáč - Boubová - foto_soubory\image224.jpg D:\místopis web\Doutnáč - Boubová - foto_soubory\image222.jpg

Zelený kříž na skalce nad nejvyšším místem cesty, v dnešní podobě z roku 2011, a opodál jeho starší předchůdce (březen 2020)

D:\místopis web\Doutnáč - Boubová - foto_soubory\image228.jpg

výhled od Zeleného kříže přes Kozelskou rokli na hradiště V kozle; v pozadí uprostřed (za údolím Berounky) Tetín a Damil (březen 2020)

D:\místopis web\Doutnáč - Boubová - foto_soubory\image232.jpg D:\místopis web\Doutnáč - Boubová - foto_soubory\image234.jpg D:\místopis web\Doutnáč - Boubová - foto_soubory\image236.jpg

stezka v nejvyšších partiích (březen 2020)

D:\místopis web\Doutnáč - Boubová - foto_soubory\image238.jpg

úvoz na sestupu do Hostimi (březen 2020)

 D:\místopis web\Doutnáč - Boubová - foto_soubory\image156.jpg

úvoz přetínající serpentiny silnice nad Hostimí (duben 2020)

řopík 116/112/EZ

Na jihozápadním úbočí, bezprostředně pod silnicí ze Srbska do Hostimi, se nacházejí trosky zesíleného řopíku typu E

Řopík byl vybetonován v září 1938. Byl součástí tzv. Pražské čáry (vnitrozemského opevnění hlavního města), konkrétně stavebního úseku 116, šlo však o izolovaný objekt mimo souvislou linii, jedinou střílnou namířený k jihozápadu, na ústí Kačáku do Berounky a železniční trať na protějším břehu řeky. Již v roce 1939 byl Němci rozvalen.

D:\místopis web\Doutnáč - Boubová - foto_soubory\image194.jpg D:\místopis web\Doutnáč - Boubová - foto_soubory\image192.jpg D:\místopis web\Doutnáč - Boubová - foto_soubory\image188.jpg

rozvalený řopík 116/112/EZ (duben 2020)

D:\místopis web\Doutnáč - Boubová - foto_soubory\image200.jpg D:\místopis web\Doutnáč - Boubová - foto_soubory\image198.jpg

stropní deska (duben 2020)

D:\místopis web\Doutnáč - Boubová - foto_soubory\image190.jpg D:\místopis web\Doutnáč - Boubová - foto_soubory\image186.jpg D:\místopis web\Doutnáč - Boubová - foto_soubory\image174.jpg

pozůstatky střílen (duben 2020)

D:\místopis web\Doutnáč - Boubová - foto_soubory\image172.jpg

pozůstatek granátového skluzu (duben 2020)

D:\místopis web\Doutnáč - Boubová - foto_soubory\image184.jpg D:\místopis web\Doutnáč - Boubová - foto_soubory\image182.jpg D:\místopis web\Doutnáč - Boubová - foto_soubory\image180.jpg

krápníky z betonu (duben 2020)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        V severoseverozápadním svahu, „zhruba 50 m (výškových) nad odbočením vozové cesty ze silnice Hostím – Bubovice, v západní straně drobného skalního žebra″ je uváděna drobná jeskyně Pod Boubovou (24-121), asi 1,5 m dlouhá, obydlená jezevcem nebo liškou.

Literatura:

-          Jakub Likovský, Zdeněk Bauer: Opevnění předmostí Prahy (Praha 1998)

Web:

-           databáze řopíků - http://www.ropiky.net/dbase_objekt.php?id=1075720516

-           soupis jeskyní - https://www.geospeleos.com/Lokality/Skupina24/SoupisJeskyni.htm)    

další místa v okolí (mapa) / Podbrdsko / rejstříky

duben 2020