ČIHADLA

k.ú. Srbsko u Karlštejna (Hořovická pahorkatina / Berounsko)

Zalesněné vápencové návrší vystupující (spolu s Chlumem) z plošiny říční terasy mezi Břesnici, Kozelskou roklí a údolím Berounky (348 m n. m.). Též Na čihadle či Kozel (nezaměňovat s lokalitou V Kozle nad soutokem Kačáku s Berounkou!). Protáhlý západovýchodní hřbítek. Pod vrcholem malý fragment skalní stepi. V jižním skalnatém úbočí Dubová jeskyně. Níže na jižním úbočí pěkné květnaté louky. Jinak vrch obklopen poli. Na jihozápadní straně vede po jeho úpatí silnice ze Srbska do Hostimi.

Součást CHKO Český kras a evropsky významné lokality Karlštejn-Koda.

D:\místopis web\okolí Bubovického potoka - foto_soubory\image160.jpg

pohled na návrší od severu; vlevo v pozadí Velká hora

D:\místopis web\okolí Bubovického potoka - foto_soubory\image152.jpg D:\místopis web\okolí Bubovického potoka - foto_soubory\image144.jpg

partie vrcholového hřebínku

D:\místopis web\okolí Bubovického potoka - foto_soubory\image140.jpg D:\místopis web\okolí Bubovického potoka - foto_soubory\image142.jpg

fragment skalní stepi pod vrcholem s kamejkou modronachovou a devaterníkem velkokvětým

D:\místopis web\okolí Bubovického potoka - foto_soubory\image146.jpg

stará dubová pařezina

D:\místopis web\okolí Bubovického potoka - foto_soubory\image148.jpg D:\místopis web\okolí Bubovického potoka - foto_soubory\image138.jpg

ze zajímavějších druhů lesních bylin – medovník meduňkolistý a okrotice bílé

D:\místopis web\okolí Bubovického potoka - foto_soubory\image158.jpg D:\místopis web\okolí Bubovického potoka - foto_soubory\image156.jpg D:\místopis web\okolí Bubovického potoka - foto_soubory\image154.jpg

staré duby při severozápadním okraji lesa

D:\místopis web\okolí Bubovického potoka - foto_soubory\image136.jpg D:\místopis web\okolí Bubovického potoka - foto_soubory\image126.jpg D:\místopis web\okolí Bubovického potoka - foto_soubory\image124.jpg D:\místopis web\okolí Bubovického potoka - foto_soubory\image132.jpg

vápencové skalky v jižním úbočí návrší

D:\místopis web\okolí Bubovického potoka - foto_soubory\image162.jpg

výhled z luk na jižním bočí vrchu – dominantou v pravé části horizontu je vrch Střevíc

Dubová jeskyně (24-122)

Okrouhlý vstup do jeskyně se nachází při patě skály v malém skalním defilé jižně od vrcholu. Celkové délka úzkých chodeb se uvádí kolem 40 m.

D:\místopis web\okolí Bubovického potoka - foto_soubory\image118.jpg

skalka s jeskyní

D:\místopis web\okolí Bubovického potoka - foto_soubory\image122.jpg D:\místopis web\okolí Bubovického potoka - foto_soubory\image120.jpg

vstup do jeskyně

plán jeskyně (geospeleos.com)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Někdy též nazýváno U soudného dubu (od toho též odvozeno pojmenování jeskyně), toto pojmenování je vak chybné, patří k místům západně od návrší, na okraj lesa nad Bubovickými vodopády.

Web:

-           soupis jeskyní - https://www.geospeleos.com/Lokality/Skupina24/SoupisJeskyni.htm

-           Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 1998-2003 - https://www.geospeleos.com/Lokality/Literatura/LiteraturaG/G004-ZpravaCinnost2003.htm  

další místa v okolí (mapa) / Podbrdsko / rejstříky

květen  2020