DŘÍNOVÁ HORA

k.ú. Budňany (Hořovická pahorkatina / Berounsko)

Zalesněný vápencový hřbet (409 m n. m.), protáhlý zhruba ve směru západ, východ, na jihozápadní straně vybíhající v jakýsi boční vrchol (352 m n. m.), na jehož východním úbočí se nachází Králova studně; v jejím okolí několik stepních a lesostepních enkláv. Na severozápadě je oddělena roklí V kameni od Velké hory, na jihu sedlem, jímž prochází červená turistická značka z Karlštejna k Bubovickým vodopádům (cesta Vojty Náprstka) od hřbetu Skalka.

Součást CHKO Český kras, evropsky významné lokality Karlštejn-Koda a národní přírodní rezervace Karlštejn.

D:\místopis web\okolí Bubovického potoka - foto_soubory\image112.jpg

pohled na Dřínovou horu od jihozápadu, z luk na Břesnici (červen 2010)

D:\místopis web\okolí Bubovického potoka - foto_soubory\image106.jpg D:\místopis web\okolí Bubovického potoka - foto_soubory\image110.jpg D:\místopis web\okolí Bubovického potoka - foto_soubory\image108.jpg

mohutný modřín v údolíčku pod Královou studní, označený roku 1992 informační dřevěnou tabulkou (červenec 2019)

D:\místopis web\okolí Bubovického potoka - foto_soubory\image098.jpg D:\místopis web\okolí Bubovického potoka - foto_soubory\image100.jpg

mohutný, již suchý smrk nedaleko nad modřínem, taktéž označený roku 1992 tabulkou (červenec 2019)

D:\místopis web\okolí Bubovického potoka - foto_soubory\image104.jpg D:\místopis web\okolí Bubovického potoka - foto_soubory\image102.jpg

skalky na jihozápadním úbočí (červenec 2019)

Králova studně

Kamenná, šindelovou stříškou krytá studánka nedaleko Cesty Vojty Náprstka. Podle pověsti ji při svých vyjížďkách do okolí Karlštejna nalezl Karel IV., který věřil v léčivost její vody. V posledních letech někdy používané jméno Karlova studánka je pravděpodobně novotvar, původně možná i překlep; ve starších pramenech jsem dohledal výhradně tvar „Králova″; už na mapě z roku 1879 je Königsbrunn.

D:\místopis web\okolí Bubovického potoka - foto_soubory\image092.jpg D:\místopis web\okolí Bubovického potoka - foto_soubory\image088.jpg

Králova studně (červenec 2019)

D:\místopis web\okolí Bubovického potoka - foto_soubory\image114.jpg

larva mloka ze studánky (červenec 2019)

D:\místopis web\okolí Bubovického potoka - foto_soubory\image094.jpg

odpočívadlo nedaleko studánky (červenec 2019)

D:\místopis web\okolí Bubovického potoka - foto_soubory\image096.jpg

zastavení naučné stezky NPR Karlštejn u Královy studně (červenec 2019); stezka byla v roce 2020 formálně zrušena, ale tabule byla na místě ponechána

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Ve skalním žebru „120 m východně od nápadné izolované skály, která ční v ostrožně Dřínové hory nad Kubrychtovou boudou″ by měla být nevelká jeskyně Nad Královou studní (24-126). Drobná větvící se chodba má mít celkovou průleznou délku cca 3 metry.

Web:

-           databáze studánek a pramenů - https://www.estudanky.eu/135-karlova-studanka

-           Český rozhlas - https://regiony.rozhlas.cz/karel-iv-veril-ze-voda-z-jeho-oblibene-studanky-leci-najdete-ji-pobliz-7413563

-           Brdy.info - http://www.brdy.info/kapitoly/bubovicke_vodopady.php

-           soupis jeskyní - https://www.geospeleos.com/Lokality/Skupina24/SoupisJeskyni.htm    

další místa v okolí (mapa) / Podbrdsko / rejstříky

červenec 2019