V KAMENI

k.ú. Budňany (Hořovická pahorkatina / Berounsko)

Zalesněné údolí, oddělující od sebe Velkou horu a Dřínovou horu. Nedaleko pod Kubrychtovou boudou ústí do údolí Břesnice. V dolní části krátký úsek charakteru skalní rokle se skalním prahem.

Součást CHKO Český kras, evropsky významné lokality Karlštejn-Koda a národní přírodní rezervace Karlštejn. Dříve vedla údolím turistická značka, v současné době nepřístupno.

D:\místopis web\okolí Bubovického potoka - foto_soubory\image078.jpg D:\místopis web\okolí Bubovického potoka - foto_soubory\image076.jpg D:\místopis web\okolí Bubovického potoka - foto_soubory\image070.jpg

střední část údolí (květen 2020)

D:\místopis web\okolí Bubovického potoka - foto_soubory\image064.jpg

soutěskovitá část údolí se skalním prahem; vápenec (květen 2020)

D:\místopis web\okolí Bubovického potoka - foto_soubory\image068.jpg

pohled do soutěsky shora (květen 2020)

D:\místopis web\okolí Bubovického potoka - foto_soubory\image082.jpg

těsně před ústím údolí do Břesnice (květen 2020)

další místa v okolí (mapa) / Podbrdsko / rejstříky

květen  2020