VANOVICKÉ SKÁLY

k.ú. Poučník (Hořovická pahorkatina / Berounsko)

Skalní defilé nad pravým břehem Berounky mezi Srbskem a Karlštejnem, ve východním sousedství Tomáškova lomu. Západní část skal protíná krátká rokle, zvaná Myší. Ve skalách několik krasových jeskyní i uměle vytesaných štol. Po úpatí skal vede železniční trať z Prahy do Berouna. Součást CHKO Český kras, evropsky významné lokality Karlštejn-Koda.

skalní defilé při ústí Myší rokle

 

jakési betonové konstrukce na východním konci skal nedaleko železniční trati

Kadidelnice (evidenční číslo 17-003)

Též nazývána Jeskyně se sondou. Krasová jeskyně s výrazným vstupem a rozlehlou tunelovitou vstupní prostorou, pokračující poté nízkou a úzkou plazivkou; celková délka je uváděna 30m. Nachází se ve skalním ostrohu při západní straně ústí Myší rokle zhruba proti podchodu pod železniční tratí.

 

vstup do jeskyně

 

vstupní prostora jeskyně

 

plazivka

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Kromě Kadidelnice evidovány směrem k Poučníku (Karlštejnu) další jeskyně – Pavoučí (též Pod Střevícem; 17-004), Kostelík (17-005) a jeskyně Ve štole na Vanovicích (17-019). Kdesi zde zřejmě též jeskyně Zaprášená (17-008).

Ø        Při úpatí skal na protější straně železniční trati zbytky drtiček a nakládkových ramp, patřících k Petzolovu lomu na levém břehu řeky.

Literatura:

-          Ivan Horáček a kol.: Nejvýznamnější zimoviště netopýrů ve středních Čechách – Vespertilio 5 (2001) – viz též http://ceson.org/vespertilio/5/5_18.pdf 

Web:

-           Geospeleos - http://www.geospeleos.com/Lokality/Podtratovka

-           Přehled krasových území a jeskyní ČR - http://www.jeskynecr.cz/editor_files/File/Microsoft%20Word%20-%20legkmape.pdf 

další místa v okolí (mapa) / Podbrdsko / rejstříky

březen 2014