NA STRÁŽI

k.ú. Třebotov, Černošice (Pražská plošina / Černošicko)

Osada na západním okraji Solopisk. Jejím základem byl osamělý statek, na mapě z první poloviny 19. stol. (zřejmě někdy v té době vznikl, na starších mapách malován není) označovaný jako Wasenmeister – pohodnice. Později nazýván Na Šildvochách či právě Na Stráži. Okolní chatová zástavba vznikla až během 20. stol. Na jihozápadním okraji osady (již na katastru sousedních Černošic) památkově chráněná myslivna.

statek č.p. 11 – pravděpodobně bývalá pohodnice

myslivna č.p. 351 (nemovitá kulturní památka)

Pozoruhodná dřevěná stavba s kubistickými prvky na okraji lesa na severozápadním úbočí Babky Postavena roku 1924 architektem Otakarem Nyplem (autorství projektu bývá někdy připisováno též Dušanu Jurkovičovi) pro majitele zbraslavského zámku - a zdejších lesů - Cyrila Bartoně z Dobenína, jehož iniciály jsou dodnes ve štítě myslivny.

 

myslivna - Černošice č.p. 351

Literatura:

-          Šárka Koukalová: Památkově chráněná hájovna Na Stráži z roku 1924 – ad Informační list Černošice, 12/2004

Okolí: Kulivá hora / Babka / Mejstříkův Mlýn / Solopisky

Podbrdsko / rejstříky

březen 2011