KULIVÁ HORA

k.ú. Třebotov (Pražská plošina / Černošicko)

Zalesněný nevýrazný kopec (389 m n. m.) na východním okraji Třebotova. Těsně pod vrcholem židovský hřbitov, na jihozápadním úbočí areál třebotovského sanatoria (nemocnice). Lesy kolem vrchu prochází řada cest, několik z nich i značených (oblíbené vycházkové místo).

pohled na Kulivou horu od jihu - bílá budova vlevo je sanatorium

židovský hřbitov

Bývalý židovský hřbitov se nalézá těsně pod vrcholem kopce západním směrem. Původně byl o samotě daleko od vsi, dnes se však již třebotovská zástavba přiblížila téměř až k němu. Založen okolo roku 1761 (nejstarší dochovaný náhrobník údajně z roku 1795), pohřbívalo se zde až do 70. let 20. stol. Dnes hřbitov velmi poškozen, většina jeho plochy (cca 0,5 ha) prázdná, několik zachovaných skupin hrobů vesměs rozvalených. Volně přístupno.

   

starší východní část hřbitova

    

náhrobky staré části hřbitova

novější západní část hřbitova

    

náhrobky nové části hřbitova

trosky márnice na pomezí starší a novější části

ohradní zeď hřbitova

Zajímavosti:

Ø        Pražská měšťanská rodina Hovorčovických, která vlastnila v 16. stol. nedaleký Třebotov, získala šlechtický titul „z Kulivé hory“.

Ø        Přírodní rezervace Kulivá hora nemá kromě jména s vrchem mnoho společného - leží cca 2 km jihozápadně v údolí Švarcavy.

Web:

-           hrady.cz - http://www.hrady.cz/index.php?OID=6012

-           smírčí kříže - http://smirci-krize.cz/fotky-stc-pz-trebotov-hrbitov.php

-           Atlas Česka - http://www.atlasceska.cz/stredocesky-kraj/zidovsky-hrbitov-trebotov/

Okolí: Sulava / Horní Černošice / Na Stráži / Solopisky / Švarcavské údolí / Třebotov

Podbrdsko / rejstříky

březen 2011