MEJSTŘÍKŮV MLÝN

k.ú. Třebotov (Pražská plošina / Černošicko)

Osada při Švarcavě pod Solopisky, vzniklá kolem stejnojmenného mlýna.

vila č.p. 41 proti mlýnu

Mejstříkův mlýn č.p. 1

Též Křenkův mlýn, Trousílkův mlýn (Trousílkův mlýn se však častěji říká hornímu solopiskému mlýnu ve vsi), na mapě z 2. pol. 18. stol. „Drufiler m.“ (?). Objekt mlýna zachován na pravém břehu potoka pod skalním hřebínkem, který snad byl součásti hráze mlýnského (Dolejšího) rybníka.

Vystavěn roku 1705 Karlem Trousílkem. V jeho rodu mlýn do roku 1781. Poté se zde vystřídalo několik mlynářů (avšak není mezi nimi žádný Křenek!), roku 1851 mlýn opraven Václavem Zikou. Posléze mlýn získaly František a Zdena Mejstříkovi, v držení rodu Mejstříků dosud. Ve mlýně se mlelo do roku 1949, poté pouze šrotovalo.

Mejstříkův mlýn (v pozadí ostroh U mlýna)

 

mlýn v 1. pol. 19. stol. (archivnimapy.cuzk.cz) a dnes (www.mapy.cz)

 

kanál v louce nad mlýnem vypadá na první pohled jako pozůstatek mlýnského náhonu, ale mlýn podle starých map žádný náhon neměl, byl poháněn rybníkem, pod jehož hrází stál, takže jde spíše pouze o meliorační příkop

  

v místech, kde kdysi začínal Dolejší rybník, je potok svedený do průrvy, uměle vykopané skalním hřebínkem (který musel potok původně obtékat); na kaskádě na konci průkopu se usazuje travertin

Literatura:

-          Josef Klempera: Vodní mlýny v Čechách I (Praha 2000)

Okolí: Na Stráži / Babka / Horní Černošice / Vráž / Vonoklasy / Solopisky

Podbrdsko / rejstříky

březen 2011