SOLOPISKY

k.ú. Třebotov (Pražská plošina / Černošicko)

Ves v údolí Švarcavy (240 m n. m.) a přilehlých levobřežních roklích (Malá Strana a Velká Strana). Historické jádro na pravém břehu Švarcavy, kde několik statků, kaplička a (snad stále ještě) mlýn.

Historie vsi je poněkud nejasná, což může být způsobeno existencí více vsí stejného jména. Dle jedné verze pochází první zmínka o Solopyskách z roku 1305 - již tehdy měl ves vlastnit příslušník rodu, který si později říkal Mladotové ze Solopysk a držel ves až do 16. stol. – dle jiné je první zmínka o vsi až z roku 1373, kdy patřili ke statku Vonoklasy, a rod Mladotů se mezi jeho držiteli vůbec neobjevuje. Jisté je, že roku 1630 je získal zbraslavský klášter.

 

pohled na ves od jihu (z cesty do Vonoklas) a od jihovýchodu (z ostrohu U mlýna)

 

kaplička ve vsi z roku 1871

 

statek č.p. 5

pomník Rudé armády na křižovatce

stará cesta do Vonoklas

Zajímavosti:

Ø        Dříve oficiálně Solopysky, v reálu pravopis vždy kolísal mezi oběma variantami.

Web:

-           neoficiální stránky vsi - http://solopysky.zde.cz

-           wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Solopisky

-           oficiální stránky obce Třebotov - http://www.obectrebotov.cz/index.php/informace-pro-turisty/z-historie-obce-trebotova-a-solopisk

Okolí: Kulivá hora / Na Stráži / Mejstříkův Mlýn / Vonoklasy / Švarcavské údolí / Třebotov

Podbrdsko / rejstříky

březen 2011