BABKA

k.ú. Černošice, dříve Horní Černošice (Pražská plošina / Černošicko)

Zalesněný vrch (364 m n. m.) na západním okraji Černošic, nad levým břehem Švarcavy. Mimo značené turistické cesty.

U mlýna

Nejzápadnější výběžek hory nad Mejstříkovým Mlýnem. Stěnový lom a řada zajímavých výchozů sopečných (?) hornin.

 

vrcholové partie ostrohu

 

výchozy sopečných (?) hornin

 

lom

výhled směrem k Solopiskám, v pozadí Švarcavské údolí

Okolí: Horní Černošice / Vráž / Mejstříkův Mlýn / Na Stráži

Podbrdsko / rejstříky

březen 2011