VŠENORY

k.ú. Všenory, dříve Černolice (Brdská vrchovina, Hořovická pahorkatina / Černošicko)

Ves v údolí Všenorského potoka a na přilehlých svazích nad pravým břehem Berounky, kde stavebně navazuje na Horní Mokropsy (které jsou dnes součástí Všenor), na druhé na Dobřichovice (čtvrť Brunšov). V severní části údolí zámek s dvorem.

Všenory prvně připomínány 1205. Až do pol. 15. stol. se sporadicky objevují zmínky o vladycích ze Všenor. Koncem 16. stol. připadl statek jako odúmrť kapitule všech svatých na Pražském hradě. 1615 zde zmiňována tvrz (někdy však existence zdejší tvrze zpochybňována). Ještě v pol. 19. stol. tvořil Všenory v podstatě pouze zámek s hospodářským zázemím, který byl sice centrem malého panství, neměl však ani vlastní katastrální území (patřil pod Černolice). Velký rozvoj (nejen stavební, ale i kulturní a společenský) od 70. let 19. stol. díky tehdejšímu majiteli velkostatku, poslanci za Českou stranu národní  Janu Nolčovi, který sem přivedl desítky význačných podnikatelů, architektů, lékařů, právníků a umělců. Dnes součástí obce Všenory i sousední původně samostatné (větší a starší) Horní Mokropsy.

znak udělen roku 1998 – horní polovina symbolizuje vlastní Všenory (holub z erbu Jana Kluka ze Všenor), dolní pak druhou část dnešní obce, Horní Mokropsy (kančí hlava byla erbovním znamením Oldřicha Medka z Valdeka, který držel ves v 15. stol.)

 

škola č.p. 470 z roku 1938 (na druhém snímku v pozadí vrch Homolka s glorietem)

kříž při cestě k železniční zastávce

zámek č.p. 367

Patrová stavba s mansardovou střechou obklopená dvorem v severní části vsi při Všenorském potoku. Součástí hospodářského zázemí zámku byl i menší pivovar, koncem 19. stol. přeměněný na sladovnu. Severně od zámku park.

Původně barokní stavba z 18. stol., dnešní pseudobarokní podoba výsledkem přestavby z poč. 20. stol. a následných úprav v letech 1928-29 dle návrhu A. Dlabače. V soukromých rukou, nepřístupný (dobře však vidět i z ulice).

zámek od východu, ze silnice

erb na průčelí zámku

secesní pavilónek u zámku

východní křídlo dvora a brána bývalého pivovaru

ohrazení parku s  romantizující věží

areál zámku s dvorem, parkem a bývalým pivovarem (vpravo) na leteckém snímku (www.mapy.cz)

železniční zastávka

Železniční zastávka na trati Praha – Beroun s dochovanými původními budovami na obou stranách kolejiště – ve směru do Prahy i s pěknou dřevěnou čekárnou – se nachází na severním okraji vsi.

budova ve směru Beroun

budova ve směru Praha

 

čekárna

 

původní podoba zastávky s dnes již neexistující lávkou přes koleje (historické pohlednice)

Všenorský dub (památný strom)

Mohutný dub na křižovatce ulic Karla Majera a U Dubu, na historické hranici Všenor (Černolic) a Mokropes. Pravděpodobně jeden z hraničních dubů zbraslavského panství. Obvod kmene cca 6 m, stáří je uváděno mezi 330 a 450 roky. Větší část koruny dnes již chybí, ve kmeni patrné chodbičky tesaříků obrovských.

 

Všenorský dub

Všenorský dub ještě předtím, než vznikla okolní zástavba, tedy zřejmě někdy počátkem 20. stol. (www.mestocernosice.cz)

Zajímavosti:

Ø        Na Všenorském potoce se údajně ve 13. a 14. stol.rýžovalo zlato.

Ø        Před druhou světovou válkou zde žila v exilu ruská básnířka Marina Cvetajevová.

Literatura:

-          Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 4. - T/Ž (Praha 1982)

-          František Holec a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VII - Praha a okolí (Praha 1988)

-          Pavel Jákl: Encyklopedie pivovarů Čech, Moravy a Slezska I - Střední Čechy (Praha 2004)

-          Jan Němec a kol.: Chráněná území ČR 1 - Střední Čechy (Praha 1996)

Web:

-           oficiální stránky obce – http://www.vsenory.cz

-           encyklopedie měst a obcí - http://www.levnezdomova.cz/cz/e-shop/c25741/vsenory.html

-           Wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Všenory

-           hrady.cz - http://www.hrady.cz/index.php?OID=5728

-           stromy v Čechách - http://www.stromy.cz/vsenory.htm

-           fotohistorie - http://www.fotohistorie.cz/Stredocesky/Praha-zapad/Vsenory/Default.aspx

Okolí: Vráž / Horní Mokropsy / Chlum / Dobřichovice / Vonoklasy

Podbrdsko / rejstříky

březen 2011