VONOKLASY

k.ú. Vonoklasy (Pražská plošina / Černošicko)

Ves rozložená v pramenné kotlině potoka Kluček na náhorní plošině Českého krasu, nad údolím Berounky (328 m n.m.). Centrem nepravidelná náves s kaplí, pomníkem padlým a Husovým kamenem.

Archeologicky doloženo osídlení od 11. stol. (nález hrobu s kosterními pozůstatky a šperky), první písemná zmínka 1227. Ves měla dva lenní dvory, které byly povinny manskou službou k hradu Karlštejnu, a svobodný poplužní dvůr, držený až do 2. pol. 16. stol. zemany z Vonoklas. Právě při něm byla poč. 17. stol. postavena tvrz, která zanikla zřejmě záhy - po připojení této části vsi ke zbraslavskému panství. V 18. stol. zde stál zámeček a pivovar (oba zanikli ve 2. pol. 19. stol.).

obytná budova dvora (č.p. 22) na východní straně návsi (říjen 2010)

Husův kámen, odhalen roku 1920 na paměť obětí 1. sv. války (říjen 2010)

pomník padlým v 2. sv. válce z roku 1948 - byť nikdo z Vonoklaských občanů ve válce nepadl (říjen 2010)

kříž na rozcestí uprostřed vsi (jihozápadně od návsi), zřízený v 60. letech 19. stol. Janem Cicvárkem (říjen 2010)

kaple sv. Václava

Postavena na návsi roku 1887.

kaple sv. Václava (říjen 2010)

usedlost č.p. 12 (nemovitá kulturní památka)

Statek s barokní zděnou branou na západní straně návsi. Ve dvoře dochován roubený špýchar s pavlačí z poč. 19. stol.

usedlost č.p. 12 (říjen 2010)

barokní brána (říjen 2010)

roubený špýchar ve dvoře (říjen 2010)

kaplička Panny Marie

Dřevěná kaplička se sochou Panny Marie z roku 1893 se nachází pod osamělou lípou při silnici do Solopisk, na okraji chatové osady necelý kilometr severovýchodně od centra vsi.

 

kaplička (březen 2011)

detail sochy Panny Marie (březen 2011)

Zajímavosti:

Ø        Ve Vonoklasech se v v roce 1968 udála tragedie, který se později stal předobrazem filmu Studna (26. díl seriálu 30. případů Majora Zemana).

Literatura:

-          František Holec a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VII - Praha a okolí (Praha 1988)

-          Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 4 - T/Ž (Praha 1982)

Web:

-           oficiální stránky obce - http://www.vonoklasy.cz

-           Wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Vonoklasy 

Okolí: Švarcavské údolí / Solopisky / Mejstříkův Mlýn / Vráž / Všenory / Dobřichovice / Karlík / Karlické údolí

Podbrdsko / rejstříky

říjen 2010, březen 2011