VRÁŽ

k.ú. Černošice, dříve Dolní Mokropsy (Pražská plošina / Černošicko)

Původně dvůr na terase nad levým břehem Berounky, dnes součást souvislé aglomerace Černošic.

Jméno Vráž se objevuje již roku 1361, ale pouze jako jméno kopce. Zřejmě teprve někdy kolem poloviny 18. stol. zde vzniká ovčín (doložen 1788) a kolem něj posléze několik dalších stavení (pozdější Stará Vráž, dodnes zachovaná v ul. Javorová). Severně od něj vznikla v 1. pol. 20. stol. čtvrť rodinných domků, zvaná Nová Vráž. V průběhu 20. stol. obě části splynuly jak spolu navzájem, tak i se sousedními Dolními Mokropsy a Horními Černošicemi do jednolité aglomerace.

Stará Vráž – č.p. 711 (vlevo), 712 a 713

 

současná zástavba v okolí starého dvora

křížek na křižovatce ulic Slunečná a Brusinková

dub „Na Vráži″ (památný strom)

Též Vonoklaský dub, Havraní dub či Dub Karla IV. Mohutný dub (obvod kmene přes 5 m) na okraji lesa při silničce z Vráže do Vonoklas, již na katastru Vonoklas (těsně za hranicí). Kdysi hraniční dub zbraslavského panství. Podle pověsti na něm odpočíval karlštejnský havran, který za Karla IV. obstarával spojení mezi Karlštějnem a Prahou. Tradice uvádí jeho stáří přes 600 let, odborné publikace však pouze kolem 360 let.

 

památný dub

Literatura:

-          Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - 1. díl (Praha 1996)

-          Jan Němec a kol.: Chráněná území ČR 1 - Střední Čechy (Praha 1996)

-          Marie Hrušková, Jaroslav Turek: Památné stromy (Praha 1995)

Web:

-           wikipedie, dub - http://cs.wikipedia.org/wiki/Dub_Na_Vráži

-           wikipedie, lípa - http://cs.wikipedia.org/wiki/Švehlova_lípa_(Černošice) 

Okolí: Mejstříkův Mlýn / Babka / Horní Černošice / Dolní Mokropsy / Horní Mokropsy / Všenory / Dobřichovice / Vonoklasy

Podbrdsko / rejstříky

březen 2011