KYTÍN

k.ú. Kytín (Brdská vrchovina, Benešovská pahorkatina / Mníšecko)

Ves na jihovýchodním úbočí Hřebenů (435 m n.m.), pod Vrážkami. Náves s rybníčkem,  kostelem a domovem důchodců, vybudovaným z bývalého kulturního domu.

Kytín prvně zmiňován 1321 jako majetek pánů z Tetína. V té době (ještě před založením sousedního Mníšku) byl údajně trhovou vsí. Později časté střídání majitelů. 1639 zničen švédskými vojsky. Od 16. stol. součástí panství Mníšek. 1943 rozsáhlé zatýkání gestapem a popravy - obci hrozila likvidace.

kostel Nanebevzetí Panny Marie (nemovitá kulturní památka)

Drobnější jednolodní stavba v ploše návsi. Původně gotický (snad z konce 13. stol.), barokně přestavěný 1674. Mohutná hranolová věž přistavěna roku 1866. V 17. - 19. stol zde byl umístěn milostný obraz Matky Boží, malovaný na plechu, ke kterému směřovala procesí (dnes v kapli na Malé Svaté Hoře). Vzácné rokokové varhany z počátku 19.století od mistra Gartnera z Tachova, koncem 20. stol. obnovené a plně funkční (někdy mylně uváděno, že na ně snad hrával Jakub Jan Ryba - tato informace se však netýká těchto varhan, ale varhan ze Skalky, které zde byly též po určitý čas v 60. letech minulého století umístěny). Z vnější strany presbytáře v obezdívce malá studánka, uctívaná po staletí jako léčivá na oční choroby. Kolem kostela bývalá hřbitov, obehnaný zdí - pohřbíváno zde do pol. 19. stol. Před kostelem mohutný jasan - památný strom.

 

Zajímavosti:

Ø        Podle pověsti ve studánce paní z nedaleké Korutanská tvrze omyla oči slepé dceři a ta prohlédla. U studánky nechala paní z vděčnosti postavit kostel a kolem založila ves (dle lidové etymologie první, co dcera spatřila, bylo „kytí“, proto se ves jmenuje Kytín).

Ø        Serióznější výklady odvozují jméno vsi buď od osobního  jména  „Kyta“ (Kytova ves), nebo od staročeského podstatného jména  „kyta“ (lesík), někdy též od slovesa „kutat“ (původně Kutín?) vzhledem k dobývání zlata a stříbra v okolí obce.

Ø        Těžba zlata u Kytína doložena v 16. stol.

Ø        V myslivně na kraji lesa jihozápadně od vsi (postavena 1892) se odehrává děj knih o školákovi Kájovi Maříkovi (autor Felix Háj)

Ø        Kdesi u vsi ležely ve středověku vsi Korutany (zanikly za 30tileté války), Kdýčina (zanikla 1460) a Studnice

Ø        1856 objeven v zádušním lese v Korytanech zlatý poklad, čítající dle věrohodných svědectví nejméně 1200 mincí.

Ø        V okolí působila na jaře 1945 partyzánská skupina mjr. Veleckého.

Literatura:

-          Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 2. - K/O (Praha 1978)

-          kol.: Okolí Prahy, západ - Turistický průvodce ČSFR 38 (Praha 1990)

Web:

-           Oficiální stránky obce

-           Wikipedie

-           Turistika.cz

-           Prostor

Okolí: Letovská skála / Skalka / Obora / Stožec / Vrážky

Podbrdsko / rejstříky

leden 2009