VRÁŽKY

k.ú. Dobříš (Brdská vrchovina / Dobříšsko)

Zalesněné návrší v hlavním hřebeni Hřebenů (577 m n.m.). Dříve Boží Vrážka, ještě dříve snad Boží Vrátka.

Na Soudném

Rozcestí jižně od vrcholu. Hřebenová cesta se zde kříží se silničkou z Kytína do Halounů. Na rozcestí velký dřevěný kříž, kryté turistické odpočívadlo a několik mohutných dubů.

  

Okolí: Letovská skála / Skalka / Kytín / Obora / Stožec

Podbrdsko / rejstříky

leden 2009