V ZABITÝCH

k.ú. Čenkov u Příbramě, Hluboš (Brdská vrchovina / Příbramsko)

Zalesněné údolí ústící zprava do Litavky. Ze severu sevřeno masivem Písku, od jihu hřebenem Provazec - Holý vrch - Hořice. Místy podél potoka zbytky na sucho kladené zdi, která snad kdysi oddělovala Jinecké a Hlubošské panství (údajně aby neutíkala zvěř; pravděpodobně souvisí s obdobnou, lépe dochovanou zdí na Provazci). V údolí kdysi řada trampských kempů a srubů, dnes již z větší části zaniklých. V dolní části údolí několik vodárenských studní.

údolí při pohledu z úbočí Holého vrchu, v pozadí uzavírá obzor Brda

místy, zejména ve střední části, je údolí skalnaté

 

potok

 

pozůstatky kamenné zdi na pravém břehu potoka...

...a o něco níže na levém břehu potoka

pozůstatky trampské chaty

trampský kemp

 

vodárna a jedna ze studní v dolní části údolí

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Jméno údolí bývá vztahováno k bitvě mezi husity a katolíky v roce 1422, spíše však souvisí s mnohem krvavějším střetem mezi pasovskými žoldnéři a podbrdskou domobranou roku 1611; obě bitvy se pravděpodobně odehrály v nedalekém údolí Litavky u Bílé Huti, kde má potyčka z roku 1422 i památník, nikoli ve vlastním údolí (František Procházka sice ve svém historickém románu Miroslava z Lestkova situuje do dolní části údolí závěr husitské bitvy, jde však o čistou fabulaci), jméno tedy spíše buď souvisí s faktem, že zde byli pochováni padlí, a nebo (dle mého pravděpodobněji) šlo původně o označení širší oblasti bojiště (tomu by nasvědčovala i existence rybníku „V zabitejch″ na Litavce či skutečnost, že jméno je někdy používáno i pro přilehlé údolí Litavky), které se postupem času posunulo hlouběji do bočního údolí.

Literatura:

-          Jan Čáka: Toulání po Brdech (Praha 1986)

-          Otomar Dvořák, Marie Holečková: Litavka - řeka skrytých pokladů (Beroun 2007)

Web:

-           Netopejrovy stránky - http://www.etf.cuni.cz/~moravec/fotky/indp07.html

-           stránky milovníků brdských hvozdů - http://www.brdy.org/content/view/75/67/ 

další místa v okolí (mapa) / Podbrdsko / rejstříky

prosinec  2011