PROVAZEC

k.ú. Čenkov u Příbramě, Pičín, Hluboš (Brdská vrchovina / Příbramsko)

Cca 1,5 km dlouhý vícevrcholový zalesněný hřeben (639 m n. m.), táhnoucí se ve směru severovýchod-jihozápad. Na východě oddělen sedlem, jímž prochází silnice z Hostomic do Příbrami, od Kuchyňky, respektive Malého vrchu, na jihozápadě sestupuje ke kótě Hořice, na západě prudce spadává do údolí V zabitých. Severovýchodní část hřebene velmi skalnatá. Nejzápadnější vrchol (632 m n. m.) nazýván Holý vrch.

Největší pozoruhodností hřebene je kamenná, na sucho skládané zeď, táhnoucí se po jeho temeni v celé délce od nejvýchodnějšího skalnatého vrcholku až k Holému vrchu. V nejvýchodnější části má charakter terasy, dále k západu pak cca 40 cm silné zdi, místy dochované do výše téměř 2 m. Zeď určitě souvisí s fragmenty podobné zdi v údolí V zabitých, byť ve svahu mezi Holým vrchem a údolím není po pokračování zdi ani stopy. Původ zdi (milovníky Brd často nazývané Velkou brdskou zdí) není zcela jasný. Nejčastěji se uvádí, že oddělovala panství Hořovické (Jinecké) od panství Hlubošského, aby nepřebíhala zvěř (přičemž se někdy připouští, že hlavním účelem této stavby mohlo být dát lidem možnost výdělku v době nouze). Tuto představu však trochu nabourává příčka, vybíhající z hlavní zdi na hlubošskou stranu, které zjevně žádnou hranici netvoří (nějaká obora?). Datována bývá zeď do přelomu 18. a 19. stol. (ovšem dle mého spíše hypoteticky, bez jakýchkoli důkazů).

Z paseky na západním úbočí Holého vrchu dočasně nádherná výhledy na Písek a Střední Brdy.

nejvýchodnější část zdi - „terasa″

 

příčka odbočující na hlubošskou stranu zdi severovýchodně od vrcholu

skalnaté partie hřebenu kolem nejvyššího vrcholu

pěkný kousek zdi pod vrcholem

   

nejlépe dochované části zdi jihozápadně od vrcholu

vyvrácený mezník

v sedle mezi hlavním vrcholem a Holým vrchem je zeď sesutá, připomíná spíše val – toto je jeden z mála dochovaných fragmentů

 

souvislejší úsek zdi východně od Holého vrchu

 

vrchol Holého vrchu s trigonometrickým bodem

výhled z úbočí Holého vrchu k západu – v popředí vrch Hořice, na obzoru výrazná Třemošná, v mracích Tok, vpravo lemuje záběr hřeben BrdaKlouček – Slonovec

výhled z úbočí Holého vrchu k severozápadu – v popředí hřeben Komorsko, za ním Jinecké Hřebeny s dominantním Koníčkem vpravo

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Na řadě map se objevuje celý hřeben pod jménem Holý vrch, třebaže ten je pouze bočním (nižším) vrcholem.

Web:

-           stránky milovníků brdských hvozdů - http://www.brdy.org/content/view/75/67/

-           Brdský blog Petra Šnajdra - http://brdsky.blog.cz/0707/velka-brdska-zed

-           Netopejrovy stránky - http://www.etf.cuni.cz/~moravec/fotky/indp07.html  

další místa v okolí (mapa) / Podbrdsko / rejstříky

prosinec  2011