CVRČOVICKÉ ÚDOLÍ

k.ú. Podolanka (dříve Cvrčovice), Dřevčice u Brandýsa nad Labem, Popovice u Brandýsa nad Labem (Středolabská tabule / Brandýsko)

Údolí Vinořského potoka v délce cca 2,5 km mezi Kostomlátky a Popovicemi, pod Cvrčovicemi a Dřevčicemi, někdy nazývané též Dřevčickým údolím či V Chobotu. V minulosti zde několik rybníků, pohánějících Cvrčovický mlýn, mlýn Valchu a Bečkův mlýn v Popovicích, dnes rozsáhlé mokřiny a rákosiny, krom toho i louky a (především na pravým břehem pod Dřevčicemi) staré sady. Severně od Dřevčic geologicky zajímavý lom. Významná ornitologická lokalita; roku 2012 údolí prohlášeno přechodně chráněnou plochou.

plán údolí ve 2. pol. 18. stol., ještě se všemi třemi rybníky a mlýny (oldmaps.geolab.cz)

pohled od Cvrčovic do prostoru bývalého Cvrčovického rybníka (srpen 2007)

 

samoty pod Cvrčovicemi, v ploše bývalého Cvrčovického rybníka (srpen 2014, září 2011)

dřevěný kříž na hraně údolí při cestě od hráze bývalého Cvrčovického rybníka k „císařské silnici″(září 2011)

pískovcové skalky na pravém břehu potoka pod bývalým Cvrčovickým rybníkem (září 2011)

  

studánka pod skalami (září 2011, srpen 2014)

údolí pod cvrčovickým kostelem Stětí sv. Jana Křtitele (září 2011)

rákosiny v prostoru bývalého rybníka nad mlýnem Valcha (srpen 2014)

 

dnes bezvodý kanál, který je někdy označován jako bývalý náhon na mlýn Valcha, vede však po pravém břehu potoka, zatímco mlýn stál na břehu levém (srpen 2014)

 

divočina v prostoru bývalého rybníka nad mlýnem Valcha (srpen 2014)

 

stará hrušeň v sadu pod Dřevčicemi (srpen 2014)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Ve 2. pol. 19. stol. označován na mapách potok protékající údolím jako Walcha bach (podle mlýnu Valcha), v pol. 20. stol. pak Chobot.

Ø        Z mlýnu Valcha údajně dochován fragment obvodového zdiva; terén je zde však naprosto nepřehledný. Mlýn zanikl zřejmě někdy na přelomu 19. a 20. stol.; na mapách z konce 19. stol. je ještě značen, v první pol. 20. stol. již ne. Rybník nad mlýnem není již na mapě 2. vojenského mapování z 1. pol. 19. stol., zbývající dva rybníky v údolí v té době ještě existovaly.

Web:

-     záchrana Cvrčovického údolí - http://cvrcovicke-udoli.webnode.cz  

další místa v okolí (mapa) / Střední Polabí / rejstříky

srpen 2014