ZLATÝ KOPEC

k.ú. Přezletice (Středolabská tabule / Brandýsko)

Nevýrazné návrší mezi Přezleticemi, Velení a Brázdimem (250 m n. m.). Na vrcholu remíz s několika zarostlými lůmky, východně od něj samota. Vrchol kopce je archeologickou lokalitou mezinárodního významu (nemovitá kulturní památka). Výhledy do Polabí.

Návrší je tvořeno starohorními buližníky. Ty díky své tvrdosti tvořili odpradávna ostroh (snad již ostrov v druhohorním moři, byť na rozdíl od sousední Kuchyňky či Ládví zde příbojové facie dosud neobjeveny). Ve starší době kamenné (před cca 700.000 lety) se skalnatý ostroh ocitl na břehu jezera, které bylo zřejmě jedním z okrajových mrtvých ramen Pralabe, a poskytoval bezpečné útočiště pro tehdejší (pra)lidi – člověka vzpřímeného; Zlatý kopec představoval sezónní, zřejmě zimní tábor. Slíny usazené později v tomto jezeru navíc veškeré pozůstatky někdejšího osídlení velmi dobře zakonzervovaly. První objevy – kosti pravěkých zvířat staré dle tehdejšího určení asi milión let – zde učinil v souvislosti s těžbou kamene tehdejší majitel pozemku Antonín Nedorost již ve 30. letech 20. stol. V roce 1945 zde byly F. Proškem objeveny kamenné nástroje, o jejichž dataci do doby staršího paleolitu však dlouho panovaly pochybnosti. Zásadní byly až výzkumy Jana Fridricha po roce 1967, zejména pak v letech  1975-1990. Odhaleny zde byly pozůstatky nezahloubené chaty oválného půdorysu (nejstarší doklad obydlí v Evropě), ohnišť (jeden z nejstarších dokladů používání ohně v Evropě), dalších stop po pobytu člověka (zejména velký počet úlomků štípané industrie, převážně z místního buližníku, a opracovaných kostí, mimo jiné drobné kostěné dlátko), množství kosterních pozůstatků tehdejších obratlovců i dalších artefaktů, umožňující poměrně přesnou rekonstrukci tehdejších ekologických podmínek tohoto místa. Zlomek zubu, považovaný dlouho za nejstarší kosterní pozůstatek člověka na našem území, je v současnosti interpretován spíše jako zub medvěda. Lokalita je však v současné době zpustlá a neodpovídající jejímu významu, není zde ani žádná informační tabule.

remíz na vrcholu – archeologické naleziště

rekonstrukce sídliště člověka vzpřímeného na Zlatém kopci (www.prezletice.cz)

usedlost

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Jméno Zlatý Kopec patřilo původně usedlosti. Vlastní vrchol je někdy (mapy z pol. 20. stol.) nazýván U Zlatého Kopce.

Ø        Jméno je dle místní tradice odvozeno od zlaté pšenice, neboť v okolí byly velmi úrodná pole.

Ø        Zlatý kopec je součástí nápadné linie buližníkových vyvýšenin Černá skála - Kuchyňka - Zlatý kopec – Ládví

Ø        Zmínky o tom, že na Zlatém kopci stávalo keltské oppidum, je nutno odkázat do říše pověstí.

Ø        Zlatý Kopec je dnes též jméno developerského projektu na okraji Přezletic.

Literatura:

-      Jan Fridrich, Ivana Fridrichová-Sýkorová: Přezletice u Prahy – sídliště našich dávných předků – viz též http://www.prezletice.cz/dokumenty/naleziste.pdf

Web:

-      wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Zlatý_kopec_(Přezletice)

-      stránky obce Přezletice - http://www.prezletice.cz/archeologicke-naleziste/

-      katalog archeologických památek - http://www.archeolog.cz/lokalita/zlaty-kopec-prezletice/63

-      geocaching - http://www.geocaching.com/geocache/GC3YK8G_zlaty-kopec

-      21. století - http://21stoleti.cz/blog/2011/09/21/jak-to-dopadne-kdyz-misto-trafiky-dostanete-kopec/

-      stránky obce Brázdim - http://www.obecbrazdim.cz/index.php?nid=1051&lid=cs&oid=85915   

další místa v okolí (mapa) / Střední Polabí / rejstříky

srpen 2007