CIHELNA

k.ú. Kounice (Středolabská tabule / Českobrodsko)

Rybník na Kounickém potoku jihozápadně od Kounic, při silnici z Kounic do Černíků. Též U cihelny. Z rybníka vytéká kromě Kounického potoka též tzv. Mlýnský potok – levostranný náhon na Kounický mlýn. Na levém břehu hráze rybníka stávalo v 19. stol. několik objektů, snad souvisejících s cihelnou, vlastní cihelna (lom) ležela jihovýchodně od hráze ve svahu ostrožny Na skále.

Na hrázi rybníku 15 mohutných topolů bílých, starých téměř 100 let (největší o obvodu kmene přes 5 metrů - památné stromy). Nad rybníkem v asi kilometrové délce (též k.ú. Černíky) mokřad, významný zejména ornitologicky (rákosníci, pěnice, slavíci, motáci...). Rákosiny a malebné údolí pokračuje i dále proti proudu ke Štolmíři.

      

Literatura:

-     Jan Němec a kol.: Chráněná území ČR 1 - Střední Čechy (Praha 1996)

Okolí: Kounice / Zálužník / Český Brod / Černíky

Střední Polabí / rejstříky

květen 2008