ČERNÍKY

k.ú. Černíky (Středolabská tabule / Českobrodsko)

Ves (237 m n.m.) rozložená kolem poměrně prostorné téměř čtvercové návesi s řadou stromů, rybníčkem (v minulosti zde byli tři) a zajímavou kaplí. Na jižní straně návsi statek č.p. 28 s dochovanou klenutou zděnou bránou (a zajímavým kruhovým altánkem), sousední č.p. 2 s torzem klenuté brány. V jihozápadním roku dnes poněkud zpustlý panský dvůr (č.p. 3). Na křižovatce v severní části vsi bývalý hostinec č.p. 11 z roku 1902 s volutovými štíty a secesními motivy.

Černíky prvně zmiňovány roku 1293. Později součástí panství Kounice.

       

kaple sv. Václava (nemovitá kulturní památka)

Barokní kaple z roku 1760 stojí v prostoru návsi nedaleko vjezdu do dvora. Půlkruhově ukončená stavbička s bohatě zdobeným volutovým štítem s otvorem pro zvon (bez zvonu).

  

Literatura:

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 1. - A/J (Praha 1977)

Web:

-     Wikipedie

-     památky Kolínska

Okolí: Cihelna / Zálužník / Český Brod / Chrástnice / U skal / Vyšehořovice

Střední Polabí / rejstříky

květen 2008