U SVATÉHO DONÁTA

k.ú. Škvorec (Pražská plošina / Úvalsko)

Rozcestí polních cest severně od Škvorce (305 m n. m.), na němž stojí ve skupině lip socha sv. Donáta.

socha sv. Donáta (nemovitá kulturní památka)

Pískovcová socha stojí na uměle vyvýšeném prostranství ve skupině čtyř mohutných lip, vysazených do současně s postavením sochy (památné stromy). Významná krajinná dominanta.

Vrcholně barokní dílo vysoké úrovně, postavené roku 1765 nákladem vévodkyně Marie Teresie Savojské na ochranu proti krupobití, moru a bouřce. K soše se konaly procesí za odvrácení špatné úrody a živelných pohrom.

 

socha sv. Donáta

alianční erb lichtensteinsko-savojský na podstavci sochy

  

památné lípy u sochy; největší z nich má obvod kmene 3,5 m

Zajímavosti:

Ø        Kdesi v tomto prostoru stávala ves Křimín, prvně zmiňovaná roku 1318 jako majetek Přibyslava z Křimína a ze Šelmberka, předka pánů ze Šelmberka a zaniklá za třicetileté války. Památka na ni je dosud zachována v pomístních jménech polí Přední Křemín a Zadní Křemín jižně a jihovýchodně od Donáta. Pro často uváděné tvrzení, že křižovatka cest u sv. Donáta je bývalou návsí této vsi, mi není znám žádný důkaz; současné situace je spíše výsledkem barokní kompozice krajiny, než středověké komunikační sítě. Údajně zde kdysi byly „obnaženy relikty částí základů několika dřevěných budov z předhusitské doby″, avšak o těchto nálezech včetně jejich bližší lokalizace se mi zatím nepodařilo najít žádné podrobnější informace.

Ø        Sochy sv. Donáta byly na příkaz Marie Teresie Savojské postaveny na všech jejích panstvích. Kromě této stojí též u Kolovrat (panství Uhříněves), ve Vykáni (panství Kounice) a v Chlumu u Staňkovic (panství Rataje); další stávala u Svatbína (panství Kostelec nad Černými Lesy), ta dnes převezena do skanzenu v Kouřimi.

Ø        V květnu 2009 vzniklo u sv. Donáta „šamanské poutní místo″, když zde sibiřský šaman Ooržak Dugar-Sjurjun Očur-oolovič vysvětil jeden dub. Strom byl vyzdoben stuhami v pěti barvách, symbolizujících pět živlů, z nichž je stvořen svět.

Literatura:

-     Jan Psota a kol.: Drobné památky v Úvalech a okolí (Úvaly 2009)

-     Jan Psota: Dějiny zaniklé obce Křimín - ad Otevřené Úvaly, červen 2010 – viz též http://www.otevreneuvaly.cz/admin/data/obrazky/Casopis/Otevrene_Uvaly_cerven2010.pdf

-     Otomar Dvořák: Krajem Čertovy brázdy (Beroun 2008)

-     Václav Vokolek: Neznámé Čechy – Posvátná místa Středních Čech (Praha 2009)

-     František Roubík: Soupis a mapa zaniklých osad v Čechách (Praha 1959)

Web:

-     Cesty a památky – http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/krimin-zanikla-obec

-     hrady.cz - http://www.hrady.cz/?OID=4771

-     Šamanská jurta - http://www.samanskajurta.cz/index.php?id=15&p=3

-     stránky Radky Páleníkové - http://www.radkapalenikova.cz/clanky/krajina/skvorec-vyprava-po-stopach-sibirskych-samanu/

Okolí: Tuchoraz / Škvorec / Úvalské rybníky / Hostín

Střední Polabí / rejstříky

září 2006