ÚVALSKÉ RYBNÍKY

k.ú. Úvaly u Prahy (Pražská plošina / Úvalsko)

Soustava rybníků na Škvoreckém (Úvalském) potoku na jižním okraji Úval. Po proudu je to Horní Úvalský rybník, Lhoták a menší Dolní Úvalský rybník. Pod hrází Lhotáku se nacházejí rybářské sádky. Horní Úvalský rybník a Lhoták jsou průtočné rybníky, Dolní Úvalský rybník má charakter obtočného rybníku. Tok Škvoreckého potoka pod rybníky k silničnímu obchvatu Úval má charakter lužního lesa. Rybníky vznikly až ve 2. pol. 20. stol. – Lhoták počátkem 50. let, ostatní později.

  

Horní Úvalský rybník

 

stavidlo Horního Úvalského rybníku

   

Lhoták

hráz Lhotáku

 

přepad Lhotáku

 

sádky

  

toho času vypuštěný Dolní Úvalský rybník

Rosenbaumova cihelna

Rosenbaumova cihelna se nacházela v místech dnešní čtvrtě Pod Slovany na levém břehu Horního Úvalského rybníka. Založena byla roku 1840 a provoz byl ukončen začátkem 2. světové války. Z její produkce je postavena velká část tehdejší výstavby Úval.

cihelna ve 20. letech 20. stol. (ad Úvaly jindy a nyní, foto J. Myslivec)

Zajímavosti:

Ø        Někdy – často i na oficiálních mapách - je Dolním Úvalským rybníkem nazýván rybník Lhoták; poslední menší rybník v tom případě zůstává bezejmenný. Občas je též Horní Úvalský rybník označován jako Horní Lhoták.

Ø        „Horní úvalský rybník″ a Dolní úvalský rybník″ jsou uváděny již mezi rybníky škvoreckého panství ve 2. pol. 18. stol.; tyto zmínky však není možná ztotožňovat s těmito rybníky, zřejmě jde o tehdejší pojmenování rybníků na Výmole.

Ø        Nad současným Horním Úvalským rybníkem je plánován vznik ještě dalšího rybníka.

Literatura:

-     Otakar Brož, Václav Sommer a kol.: Úvaly jindy a nyní (Úvaly 1929)

Web:

-     oficiální stránky obce - http://www.mestouvaly.cz

-     kapitola ze Strategického plánu Úval - http://www.mestouvaly.cz/files/cast18.pdf

-     nezávislé úvalské stránky - http://www.uvaly.cz

Okolí: Úvaly / Hostín / U svatého Donáta / Škvorec

Střední Polabí / rejstříky

říjen 2013