KŘENICE

k.ú. Křenice u Prahy (Pražská plošina / Říčansko)

Ves při horním toku nevelkého pravostranného přítoku Rokytky. nazývaného někdy Křenickým potokem (318 m n. m.). Historické jádro tvoří zhruba čtvercová, na východní straně však zástavbou neuzavřená náves při tomto potoku a v jihovýchodním rohu na ní navazující lichoběžníkový panský dvůr, dnes z  části pobořený. Později se těžiště zástavby přesunulo jižněji, podél komunikace západovýchodního směru. Severně, východně i jižně od původní vsi nová „satelitní″ zástavba rodinných domků.

Ves (jako Chřenice) poprvé uváděna roku 1331. Byla ve vlastnictví pražských měšťanů. Někdy po pol. 14. stol. zde postavena tvrz. Od roku 1409 byly Křenice v držení arcibiskupa a vyšehradského probošta Albíka z Uničova, 1421 ji proto obsadili Pražané. V letech 1575 - 1615 patřily Skalským z Dubu, majitelům sousedních Kralovic, poté byly připojeny k černokosteleckému a později uhříněveskému panství. Tvrz v té době ještě stála, ale v polovině 17. stol. je již uváděna jako „větším dílem rozbořená″. Stávala ve dvoře, kde byly její základy údajně patrné ještě v pol. 19. stol.

 

centrum vsi na katastrální mapě z roku 1841 (archivnimapy.cuzk.cz) a dnes (www.mapy.cz)

 

odpočinková místa kolem obce – při cestě do údolí Rokytky a při obnovené polní cestě severovýchodně od vsi (srpen 2012, červen 2013)

náves

Téměř čtvercový prostor, na východní straně však patrně nikdy neuzavřen zástavbou. Uprostřed návsi býval dnes zaniklý rybník. V severní části kříž a zvonička, ve východní části v parčíku pomník padlým.

zvonička z přelomu 19. a 20. stol. a krucifix na soklu z roku 1841 - nemovité kulturní památky (září 2008)

kříž s ukřižovaným Ježíšem a Pannou Marií pochází ze hřbitovního kříže a je podstatně mladší, než sokl, do něhož je vsazen (září 2008)

 

zvon z roku 1747 od Jana Horálka; pochází ze starší, zřejmě dřevěné zvoničky (září 2008)

 

pomník padlým v 1. světové válce z 20. let 20. stol., doplněný o pamětní tabulku Dr. Josefa Kratochvíla, popraveného nacisty (září 2008)

parčík s hřištěm u pomníku padlým (září 2008)

hostinec č.p. 31 na jižní straně návsi (září 2008)

Zajímavosti:

Ø        V obci a jejím okolí archeologické nálezy z období kolem 6. – 1. století př. n. l.

Literatura:

-     František Holec a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VII - Praha a okolí (Praha 1988)

Web:

-     oficiální stránky obce - http://www.volny.cz/ou.krenice/

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Křenice_(okres_Praha-východ)

Okolí: Sibřina / Sluštice / Netluky / Stupice

Střední Polabí / rejstříky

září 2008