TŘEBOHOSTICE

k.ú. Třebohostice u Škvorce (Benešovská pahorkatina / Úvalsko)

Malá ves na severním úbočí návrší Na Plachtě (338 m n. m.). Centrem náves s kapličkou, rybníčkem a hostincem. Na severním okraji bývalá škola s pomníkem padlým, ještě severněji o samotě hřbitov.

Nejstarší zmínka o obci pochází z roku 1377, kdy je po nich psán pražský úředník Ješek. Ve vlastnictví vsi se poté střídali pražští měšťané. Během 15. stol. patřili ke Zlaté, po roce 1491 ke kralovickému a poté křenickému panství, 1621 ke Škvorci.

klasicistní zděná kaplička se zvoničkou z roku 1841 na návsi (září 2013)

  

interiér kapličky před obnovou a nyní (září 2006, září 2013)

 

zděné brány na návsi – č.p. 3 a  č.p. 5 (září 2006)

hostinec č.p. 15 na návsi (srpen 2009)

 

návesní rybníček s mohutnou vrbou (září 2013)

bývalá škola č.p. 41 (září 2006)

žulový pomník padlým v 1. sv. válce z roku 1920 v parčíku před školou; v horní části pomníku byla zřejmě tabulka se státním znakem, v dolní pravděpodobně tabulka s označením let 1. sv. války; obě tabulky byly odcizeny (září 2006)

cesta z Třebohostic do Zlaté s informačním panelem projektu „Cesty, které nás spojují″ (září 2013)

evangelický hřbitov

Evangelický hřbitov leží při silnici severně od Třebohostic. Je příslušný faře církve českobratrské evangelické ve Škvorci.

vstupní brána na hřbitov (září 2006)

   

pro hřbitov jsou typické náhrobníky se symbolem kalicha (červenec 2006)

    

 další zajímavější náhrobky (září 2006)

pěkný javor klen na hřbitově (září 2006)

Zajímavosti:

Ø        Jméno vsi má podle „lidové“ (či romantické) etymologie označovat místo, kde se scházeli lidé z okolí k bohoslužbě, respektive obětování pohanským bohům (třebu). Toto bývá vztaženo k tzv. obětním mísám na Plachtě nad dnešní vsí.

Ø        V letech 1889-1914 byl řídícím učitelem na zdejší škole spisovatel a iniciátor kulturního života v kraji Čeněk Tonder.

Ø        Z okolí vsi pěkné výhledy k severu do Polabí, na České středohoří, Ralskou pahorkatinu, Ještěd, Jizerské hory a za dobré viditelnosti i Krkonoše.

Ø        V Třebohosticích se narodil konstruktér, profesor a rektor brněnské vysoké školy technické Karel Šimek (1880).

Literatura:

-     Jan Psota a kol.: Drobné památky v Úvalech a okolí (Úvaly 2009)

Web:

-     oficiální stránky Škvorce - http://www.obecskvorec.cz

Okolí: Škvorec / Na dolíkách / Na plachtě / Zlatá

Střední Polabí / rejstříky

září 2013