ZLATÁ

k.ú. Zlatá, dříve Sluštice (Pražská plošina / Úvalsko)

Dříve malá ves při Třebohostickém (Dobročovickém) potoce (307 m n. m.), dnes několikanásobně zvětšena „satelitní″ výstavbou rodinných domů. Jedinou památkou v obci je tzv. Obecní kříž na rozcestí v západní části vsi. Dříve zde též zvonička (pravděpodobně na návsi), ta však zanikla někdy v průběhu 1. pol. 20. stol.

První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1357, kdy je v majetku pražského patricijského rodu Rostů. Vesměs byla v držení různých příslušníků nižší šlechty či pražského měšťanstva. Nejpozději od poč. 15. stol. zde stála tvrz, která zanikla možná již koncem 16. stol., nejpozději však po připojení Zlaté k Lichtensteinským panstvím roku 1623.

  

pískovcový Obecní kříž z roku 1825, obklopený skupinou lip

zaniklá zvonička z 2. pol. 19. stol. na fotografii z doby kolem roku 1900 (ad Drobné památky v Úvalech a okolí)

nádržka na Třebohostickém potoce

Zajímavosti:

Ø        V místě se vyprávěla pověst o strašidle Kunďabě, které žilo pod mostem nedaleko Obecního kříže, vylézalo za soumraku a žralo děti, které tou dobou ještě nebyly doma.

Literatura:

-     Zlatá 650 let – viz též http://www.obeczlata.cz/userFiles/dokumenty/historie-obce/zlata-650-let.pdf

-     Jan Psota a kol.: Drobné památky v Úvalech a okolí (Úvaly 2009)

-     František Holec a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VII - Praha a okolí (Praha 1988)

Web:

-     oficiální stránky obce - http://www.obeczlata.cz

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Zlatá

Okolí: Dobročovice / Škvorec / Třebohostice / Sluštice

Střední Polabí / rejstříky

srpen 2009