DOBROČOVICE

k.ú. Dobročovice (Pražská plošina / Úvalsko)

Ves rozložena kolem rybníku na Dobročovickém (Třebohostickém) potoce. Větší část prostorné nepravidelné návsi zabírá rybník, v jižní části kaple sv. Isidora a pomník padlým.

První zmínka o vsi z oku 1394, kdy se zde nacházela tvrz Jana z Dobročovic (její poloha dnes neznámá). Začátkem 15. stol. se v držení vsi vystřídalo několik majitelů, vesměs z řad pražských měšťanů. Roku 1415 získal ves a tvrz Bohuslav z Prahy, z rozvětveného rodu Olbramoviců, od nějž se odvozuje rod Horňáteckých z Dobročovic. Jeho potomci drželi statek až do konce 15. stol. Naposledy jsou zmiňováni roku1492, krátce poté byly Dobročovice připojeny ke škvoreckému panství.

znak obce - radlice odkazuje na zemědělský charakter obce a zároveň je atributem patrona kaple sv. Isidora, plameny odkazují na erb Horňáteckých z Dobročovic

 

náves s rybníkem (červen 2006)

 

pomník padlým v 1. sv. válce z roku 1927 v parčíku na návsi (září 2006)

bývalý hostinec č.p. 9 (červen 2006)

kaple sv. Isidora (nemovitá kulturní památka)

Zajímavá pozdně barokní kaple na návsi je zbudovaná na půdorysu kříže, s věží nad jedním z jeho ramen. Ve věži zavěšen zvon z roku 1738 s reliéfem sv. Isidora.

Drobná kaple zde místními sedláky v době moru kolem roku 1700. Současná kaple, která nahradila starší zchátralou, vybudována nákladem majitelky panství, vévodkyně Marie Terezie Savojské, roku 1771.

 

kaple (září 2006)

plán kaple (ad Soupis památek historických a uměleckých v Království Českém)

interiér kaple (září 2006)

oltářní obraz sv. Isidora od Emanuela Vondráčka, syna tehdejšího starosty, z roku 1863 (září 2006)

dřevěná kazatelna z 18. stol. (září 2006)

U kříže

3,8 m vysoký pískovcový kříž (nemovitá kulturní památka) stojí na vyvýšeném místě v sousedství křižovatky silnic do Úval a Škvorce východně od vsi. Pochází pravděpodobně z 1. pol. 19. stol. Kovový korpus Krista byl odcizen v 90. letech 20. stol., současný je dřevěnou pozlacenou replikou.

  

kříž (září 2006, červen 2013)

Literatura:

-     Jan Psota a kol.: Drobné památky v Úvalech a okolí (Úvaly 2009)

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 1 - A/J (Praha 1977)

-     František Holec a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VII - Praha a okolí (Praha 1988)

-     Antonín Podlaha: Soupis památek historických a uměleckých v Království Českém – sv. XXIV, politický okres Českobrodský (Praha 1907)

Web:

-     oficiální stránky obce - http://www.dobrocovice.cz

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Dobročovice

-     Středočeská vědecká knihovna v Kladně - http://svk7.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_auth-0250987-Kaple-sv-Isidora-Dobrocovice-cesko/

Okolí: Králičina / Škvorec / Zlatá / Sluštice / Květnice

Střední Polabí / rejstříky

září 2006