ČERNÉ VODĚRADY

k.ú. Černé Voděrady (Benešovská pahorkatina / Černokostelecko)

Ves na hřebeni mezi údolími Zvánovického a Jevanského potoka (425 m n. m.), na jižním okraji lesního komplexu Voděradských bučin. Centrem dnes poněkud nepřehledná zhruba trojúhelníková náves, v jejímž centru stojí budova radnice, restaurace a obchodu; při ní dřevěná zvonička a pomník Boženy Němcové, naproti pomník padlým. Nová zástavba rodinných domků především v severní části vsi, do historického jádra nezasahuje.

Ves zmiňována již ve falzu, hlásícímu se k roku 1088. Patřili k panství Rataje, později Kostelec nad Černými lesy. Škola zde od roku 1790.

znak Černých Voděrad

 

historické jádro vsi s nepravidelně trojúhelnou návsí v 1. pol. 19. stol. (archivnimapy.cuzk.cz) a dnes (www.mapy.cz)

 

dřevěná zvonička před radnicí

pomník padlým v 1. světové válce

pomník Boženy Němcové, vybudovaný v roce 1962 obcí Baráčníků při příležitosti 100. výročí jejího úmrtí

 

dřevěný křížek mezi dvěma mohutnými lipami na kraji vsi při silnici do Zvánovic

Zajímavosti:

Ø        Jméno v lidové etymologii odvozováno od věštění budoucnosti („z vody rady″ - viz nedaleká „věštící studánka″ nad Zvánovickým údolím), jindy od vykonávání „vodní práce″ místními obyvateli.

Ø        Ještě na počátku 20.století byly Černé Voděrady proslulé milíři na pálení dřevěného uhlí. Do konce 19. stol. bylo v okolí též hojně kolomazných pecí (poslední stávala u lesa „V doubí″).

Ø        V okolí se kdysi dobývali měděné rudy (uváděno místo Na oradlech, netuším však, kde to je).

Web:

-     oficiální stránky obce – http://www.cernevoderady.cz

-     wikipediehttp://cs.wikipedia.org/wiki/Černé_Voděrady

-     Cesty a památky - http://cestyapamatky.cz/kolinsko/cerne-voderady

-     Průvodce po Černokostelecku 1937 - http://www.pencice.estranky.cz/clanky/cerne-voderady-all.html

-     Turistika.cz - http://www.turistika.cz/mista/cerne-voderady 

Okolí: Havírna / Zvánovické údolí

Posázaví / rejstříky

 říjen 2012