OSTRÁ HŮRA

k.ú. Zvánovice (Benešovská pahorkatina / Říčansko)

Výrazný zalesněný skalnatý pahorek sopečného původu (482 m n. m.) uprostřed pastvin mezi Zvánovicemi a Třemblatem. Dříve též Horka.

Ostrá hůra od západu

Ostrá hůra od jihu

  

kamenné balvany na severozápadním úbočí

skály na vrcholu kopce

jihovýchodní okraj lesa

Zajímavosti:

Ø        Kopec opředen řadou pověstí - nachází se prý pod ním velké podzemní jezero, podle staré školní kroniky zde chlapci při hrách objevili místo, kde se neudrží sníh a v kamenech se zde prý nacházejí stopy zvěře.

Web:

-     pomístní názvy ve Zvánovicích - http://www.obeczvanovice.cz/pomistni-nazvy 

Okolí: Zvánovice / Pecný / Třemblat

Posázaví / rejstříky

 září 2012