TŘEMBLAT

k.ú. Třemblat, dříve Zvánovice (Benešovská pahorkatina / Říčansko)

Ves při pramenech Hrusického potoka (449 m n. m.), rozložená v severojižním směru podél silnice č. 113. Nepravidelné a urbanisticky nevýrazné historické jádro s hostincem a zvoničkou v severní části, ve 20. stol. se vytvořilo druhé jádro v jižní části (radnice, pomník padlým). Dříve Střemblat, též Třemblaty.

 

zvonička a kříže mezi dvěma lipami v severní části vsi

pískovcový kříž

  

zvonička z červeného pískovce, datovaná 1882

požární nádrž ve střední části vsi

pomník padlým „od roku 1914 až do roku 1945″ v jižní části vsi, proti bývalé radnici

křížek v jižní části vsi, na křižovatce silnic do Zvánovic a Ondřejova z roku 1905

Zajímavosti:

Ø        O Třemblatech je zmínka v knize Josefa Lady Mikeš - kocour Mikeš šel z Hrusic přes Třemblaty do světa.

Ø        Místní tradice odvozuje jméno obce od „tří blat″, na jejichž území se údajně víska nachází; ta číslice tři je tam vklíněná dost násilně, ale od blat, tedy mokřin být jméno skutečně odvozené může.

Web:

-     stránky Třemblatu - http://www.relysol.cz/tremblaty/

-     stránky obce Ondřejov - http://www.obecondrejov.cz/index.php?nid=2668&lid=CS&oid=310633

-     Wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Třemblat  

Okolí: Zvánovice / Ostrá hůra / Myšlín

Posázaví / rejstříky

září 2012