DUŠNO

k.ú. Hradištko pod Medníkem (Benešovská pahorkatina / Jílovsko)

Hluboká zalesněná rokle, ústící do Vltavy zprava pod hrází Štěchovické přehrady. Zejména v levém svahu rokle četné stopy po středověkém dobývání zlata (oblast zvána Ve štolách). Koncem 2. světové války byl v jedné ze štol v horní části údolí ukryt tzv. Štěchovický archiv, 32 beden dokumentů gestapa, bezpečnostní služby SS na území protektorátu, soukromý archiv německého státního ministra pro Čechy a Moravu K. H. Franka a další; v roce 1946 byly bedny vyzvednuty americkými vojáky a po diplomatické roztržce vráceny do Čech. Díky tomu je rokle jedním z hlavních míst, kde řada dobrodruhů hledá tzv. Štěchovický poklad. Údolím prochází naučná stezka Vystěhované Hradištko, i tomuto tématu se věnující.

Součást přírodního parku Střed Čech.

  

horní část údolí

střední část údolí

 

spodní část údolí; terénní nerovnosti v pravé části prvního snímku jsou zřejmě pozůstatky po těžbě zlata

  

dnes již zavalená štola, v níž byl ukryt archiv K. H. Franka

   

skalní výchozy v levém svahu potoka; dle propadů výše ve svahu s velkou pravděpodobností zavalené štoly

   

největší z propadů v oblasti Ve štolách

podle odvalu se zdá, že by mohlo jít i o bývalou šachtu

 

další z četných propadů

 

fragment štoly v jednom z propadů

  

novodobé terénní zářezy, pravděpodobně stopy po hledání tzv. Štěchovického pokladu

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Rokle též podle osady nad ní někdy zvaná Závist.

Literatura:

-          Vojtěch Pavelčík: Vystěhované Hradišťko – Turista 2013/11 (Plzeň 2013) – viz též http://www.foto-pavelcik.cz/ost/clanek_turista_hradistko_stezka-pavelcik.pdf

Web:

-           stránky obce Štěchovice - http://www.stechovice.info/index.php?nid=10017&lid=cs&oid=2181126

-           naučná stezka Vystěhované Hradištkohttp://www.hradistko.cz/view.php?nazevclanku=naucna-stezka-vystehovane-hradistko&cisloclanku=2012090001

-           Helmut Gansel - http://www.helmutgaensel.com/historie.htm   

další místa v okolí (mapa) / Střední Povltaví / rejstříky

srpen 2014