ŠTĚCHOVICKÁ PŘEHRADA

k.ú. Štěchovice u Prahy, Hradišťko pod Medníkem (Benešovská pahorkatina / Jílovsko)

Betonová přehradní hráz na Vltavě, na 84,3 říčním kilometru v místech zvaných Dolejší Buk nad Štěchovicemi, má 5 přelivových polí, je 22,5 m vysoká a 124 m dlouhá. Při pravém břehu e nachází plavební komora, která patří k největším na světě (12 x 118,4 m, překonává spád 19,1 m). Při levém břehu pod hrází vodní elektrárna, které je vlastně dvěma elektrárnami pod jednou střechou – středotlakou průtočnou elektrárnou se dvěmi Kaplanovými turbínami, využívající vlastní přehradu (Štěchovice I), a vysokotlakou přečerpávající hydroelektrárnou s horní akumulační nádrží na „Homoli″ (Štěchovice II).

Plány na stavbu přehrady se datují již do 20. let 20. stol. Vybudována byla v letech 1938-45 (napuštěna již v roce 1943, kdy zahájila provoz i středotlaká elektrárna). Délka nadržené hladiny je 7,3 km, plocha 114 ha. Zaplaveny byly slavné Svatojánské proudy, avšak vzhledem k divokosti tohoto úseku nebyly zatopeny žádné trvale obydlené stavby, jen několik trampských osad. Vysokotlaká elektrárna se dvěma Francisovými turbínami byla dokončena roku 1947, v letech 1992-96 nahrazena novou podzemní strojovnou s jednou reversní Francisovou turbínou.

Objekt přehradní hráze není veřejnosti přístupný, v areálu hydroelektrárny je informační centrum a malé muzeum s možností nahlédnout do strojovny elektrárny (otevřeno jen na základě předchozí domluvy).

pohled na přehradní hráz po proudu (říjen 2014)

celkový pohled na areál Štěchovické přehrady proti proudu – vlevo plavební komora, vpravo elektrárna a nad ní tlakové potrubí a vyrovnávací komora přečerpávací elektrárny na vrchu Chlum (srpen 2014)

betonová přehradní hráz obložená žulovými kvádry (srpen 2014)

ještě jeden méně obvyklý pohled na přehradní hráz; úplně vlevo silniční estakáda, vpravo navazující na plavební komoru (srpen 2014)

  

objekt elektrárny, respektive elektráren pod hrází přehrady (srpen 2014, říjen 2013)

 

schémata obou elektráren – vlevo středotlaká, vpravo vysokotlaká (z infotabule)

turbína ze Slapské přehrady, umístěná jako památník při příjezdu k elektrárně (srpen 2014)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        V době výstavby bylo přehradní jezero o něco větší, sahalo až k bývalému hotelu Záhoří. Zmenšeno bylo výstavbou Slapské přehrady, která zahrnula i zhruba kilometr toku do té doby patřící Štěchovicím.

Ø        Štěchovice slouží jako centrální dispečink pro elektrárny celé Vltavské kaskády.

Literatura:

-          Jan Čáka: Zmizelá Vltava (Praha-Litomyšl 2002)

-          Hana Hlušičková a kol.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV - Š-Ž (Praha 2004)

Web:

-           Povodí Vltavy - http://www.pvl.cz/vodohospodarske-informace/vodni-dila/vltavska-vodni-cesta/vodni-dilo-stechovice

-           ČEZ - http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/obnovitelne-zdroje/voda/stechovice.html

-           wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodní_nádrž_Štěchovice

-           videoprůvodce „cesty krajem″ - http://www.cestykrajem.cz/katalog/dle-lokalit/objekty/vodni-elektrarny-stechovice/

-           Visit Vltava - http://www.visitvltava.cz/cz/vodni-dilo-stechovice/28/

-           Zatopené osudy - http://www.ceskatelevize.cz/porady/10169746290-zatopene-osudy/408235100191007  

další místa v okolí (mapa) / Střední Povltaví / rejstříky

srpen 2014