MICHNŮV VRCH

k.ú. Štěchovice u Prahy (Benešovská pahorkatina / Jílovsko)

Zalesněný vrch nad levým břehem Vltavy, v Třebenické oboře (429 m n. m.). Mělkými sedly oddělen na východě od Slepičkova vrchu a na jihu od návrší Severní varta, na západě ohraničen údolím zvaným Yukon a na severu spadá prudce k Vltavě. Na jihovýchodním úbočí (již mimo oboru) nevelká chatová osada Kopanina.

Součást přírodního parku Střed Čech.

 

severní úbočí vrchu nad Vltavou (říjen 2013)

 

osada Kopanina (srpen 2014)

Třebenická obora

Třebenická obora má rozlohu 232 ha, zahrnuje téměř celý Michnův a Slepičkův vrch a horní část údolí Yukon. Založena byla v roce 1979, uznána však až roku 1990. Zřízena byla původně pro chov muflonů (respektive kvůli ochraně okolních porostů před muflony), později chov rozšířen i o daňky. Specifikem této obory je, že na severní a východní straně netvoří její hranici plot, ale řeka. Zatímco pro muflony je voda nepřekonatelnou překážkou, daňci jsou schopní řeku přeplavat.

Režim vstupu do obory je nejednoznačný – zatímco na řadě míst je lemována cedulemi zakazujícími vstup, na dvou procházejících turistických trasách (naučná stezka Svatojánské proudy, nejstarší značená trasa KČT) ani na oficiální příjezdové cestě k osadě Ztracenka není žádný zákaz vstupu mimo cesty uveden a v ploše obory, zejména při jejím východním okraji, stojí řada chat.

vjezd do obory na jihovýchodním úbočí vrchu; příjezdová cesta k osadě Ztracenka (srpen 2014)

vstup do obory na naučné stezce Svatojánské proudy; severozápadní úbočí Michnova vrchu (říjen 2013)

Web:

-           ČSOP Zvoneček; naučná stezka Svatojánské proudy - http://www.cev-zvonecek.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=208&Itemid=587  

další místa v okolí (mapa) / Střední Povltaví / rejstříky

srpen 2014