KOLNA

k.ú. Štěchovice u Prahy (Benešovská pahorkatina / Jílovsko)

Sedlo mezi východním výběžkem Červené hory, zvané U skotácké louky (někdy též Kolna) a Severní vartou. Důležité rozcestí v lesích mezi Štěchovicemi a Slapy.

Součást přírodního parku Střed Čech.

turistický rozcestník, informační tabule „nejstarší značení stezky″ a odpočívadlo na rozcestí cest

seník v Třebenické oboře

rokle, svažující se ze sedla k bývalému Hořejšímu slapu Svatojánských proudů

nejstarší značená stezka Klubu českých turistů

9. července 1889 vyznačil Klub českých turistů svojí první značenou cestu – ze Štěchovic k Hořejšímu slapu Svatojánských proudů. Stezky byly vyznačeny dokonce dvě. Ani jedna z nich však nevedla podél řeky, jak se lze mnohde dočíst (a nebyla tudíž po zřízení Štěchovické přehrady zatopena), obě vedly „přes kopec″. Tzv. Stará cesta, dlouhá 4 km, kopírovala trasu, kterou již dříve chodili výletníci ke Svatojánským proudům a kterou používali i „domorodci″, tedy nejkratší cestou přes sedlo Kolna, které bylo jejím nejvyšším místem. Protože tato cesta však téměř neposkytovala výhledy, byla zároveň ve spolupráci s majitelem slapského panství hrabětem z Aichelburgu vytvořena zcela nová cesty přes Červenou horu (tehdy zvanou Červený vrch) s výhledem, delší o 1,5 km. Obě trasy se setkávaly právě na Kolně, dále k začátku Svatojánských proudů již šly současné. V letech 2013-2014 byla podstatná část „Staré cesty″ obnovena v „retro stylu″, tedy s původním značením a původními rozcestníky. Jelikož začátek stezky vedl prostorem dnešní štěchovické elektrárny, je trasa obnovena až od místa zvaného U altánu na úbočí Chlumu. Vede po okraji osady Na Fáberce, Třebenickou oborou na Kolnu a poté klesá roklí k řece. Poslední úsek bývalé trasy je dnes zatopen vodami Slapské přehrady, proto trasa dnes končí u silnice Třebenice – Slapy. Podél trasy jsou usazeny tři informační tabule (začátek, Kolna, konec).

 

replika původního značení – poprvé zde bylo použito pásové značení, dodnes používané, byť pruhy tehdy ještě nebyly stejně široké a značky byly výrazně větší, než dnes; červenobílá barva vycházela z barev národních

replika původních rozcestníků

přechod trasy přes plot Třebenické obory

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Někdy též psána dlouze, Kolná. Ve starších materiálech však Kolna, proto se držím tohoto tvaru.

další místa v okolí (mapa) / Střední Povltaví / rejstříky

srpen 2014