SLEPIČKŮV VRCH

k.ú. Štěchovice u Prahy (Benešovská pahorkatina / Jílovsko)

Převážně zalesněný vrch nad levým břehem Vltavy (391 m n. m.), na západě navazující jen mírným sedlem na sousední Michnův vrch, zatímco na severovýchodu a jihovýchodu vybíhající k řece dvěma úzkými skalnatými ostrožnami; severovýchodní se nazývá Zadka a končí známou trampskou osadou Ztracenka, jihovýchodní je známá pod označením Bílá skála, kteréžto jméno se vztahuje zejména k její jižní straně, spadající prudkými nezalesněnými srázy přímo do řeky. Ve svazích nad řekou, mnohdy velmi náročným terénem místy zajištěným řetězy, prochází naučná stezka Svatojánské proudy. Vrch je spolu se sousedním Michnovým vrchem součástí Třebenické obory, sloužící k chovu muflonů a daňků (přístupná veřejnosti).

Součást přírodního parku Střed Čech.

vrcholové partie vrchu (srpen 2014)

vstup do Třebenické obory na stezce podél řeky (srpen 2014)

   

trampské boudy na jižním úbočí vrchu (srpen 2014, říjen 2013)

 

suťovisko a rokle na jižním úbočí vrchu (říjen 2013)

   

na severním úbočí vrchu (říjen 2013)

hrací prvek naučné stezky Svatojánské proudy na jižném úpatí vrchu (říjen 2013)

Bílá skála

Skalnatý ostroh, vybíhající z návrší Slepičkova vrchu k jihovýchodu. Zatímco severní stranu ostrohu tvoří suťové lesy s hojným výskytem tisu a zastíněnější skalní partie, jižní strana je tvořena výslunnými, převážně bezlesými skalními stěnami se specifickou teplomilnou skalní vegetací i zvířenou (mimo jiné ještěrka zelené např. pavouk skákavka rudopásá, chrpa chlumní, tařice skalní, netřesk výběžkatý…). Bílá skála patří k přírodovědně i krajinářsky nejcennějším partiím naučné stezky Svatojánské proudy, která má právě zde zároveň i svůj nejnáročnější úsek - na většině své trasy je zde vtesána do skály vysoko nad hladinou řeky, prochází zde i dvěma tunely, místy je zajištěna řetězy či (v krátkém úseku) zábradlím. Kdy a kým byla tato technicky náročná komunikace vybudována není zcela známo, podle neověřené ústní informace ji snad budovali v souvislosti s výstavbou štěchovické přehrady v době 2. světové války francouzští zajatci. Meandr Vltavy kolem Bílé skály je někdy nazýván „vltavskou podkovou″ (na Vltavě je však více míst tohoto označení), soutěska mezi Bílou skálou a protější Mařenkou pod vrchem Máj bývala nazývána Na pěnici.

  

západnější tunel na povltavské stezce (říjen 2013, srpen 2014)

   

východnější tunel na povltavské stezce

cesta mezi oběma tunely (říjen 2014)

  

Bílá skála (srpen 2014, říjen 2013)

  

úsek stezky vtesaný do stěny Bílé skály (srpen 2014, říjen 2013)

zastavení naučné stezky Svatojánské proudy (říjen 2014)

tis na skále (říjen 2013)

  

stezka na nejjihovýchodnějším místě ostrohu, zajištěná zábradlím (říjen 2013)

 

zajištění stezky řetězy (říjen 2013)

 

dva vytesané průchody skálou (říjen 2013)

 

výhled ze stezky Bílou skálou do kaňonu Vltavy, na bývalé Svatojánské proudy, v současné době zatopené vodami Štěchovické přehrady (říjen 2013)

   

suťové porosty na severovýchodní straně ostrožny (srpen 2014)

skály na severovýchodní straně ostrožny (říjen 2013)

 

křížek pod jednou ze skal na severovýchodní straně ostrožny (říjen 2013, srpen 2014)

 

cesta po severovýchodní straně ostrožny (říjen 2013, srpen 2014)

   

kapradiny na skalách – osladič obecný, sleziník červený, sleziník severní; poslední neurčena (říjen 2013, srpen 2014)

skály pod Zadkou

Hřeben Zadka spadá na východní straně taktéž vysokými skalními stěnami (zejména v horolezecké literatuře nazývanými též Bílá skála – viz poznámky). Tyto skály však nesahají až k hladině řeky. Cesta prochází po jejích úpatí. Byť není zdaleka tak exponovaná, jako cesta Bílou skálou, je též v některých úsecích zajištěná řetězy.

celkový pohled na skály na východní straně hřebene Zadka (srpen 2014)

    

skály pod Zadkou (srpen 2014)

 

řetězy zajištěná stezka při úpatí skal (srpen 2014, říjen 2013)

Ztracenka

Chatová trampská osada při břehu Vltavy na severovýchodním výběžku hory. Osada si dosud z velké části zachovává charakter starých trampských osad; není zde elektřina a autem se dá dojet pouze na její horní okraj. Centrem osady je skalní výšina nad řekou, zvaná Mravenčí skála, s totemem a pietním místem zemřelých osadníků (nepřístupné).

Ztracenka (též Ztracená naděje) patří k nejstarším trampským osadám u nás a je považována za vůbec nejstarší dosud existující. Její vznik se datuje do roku 1918, kdy zde na břehu tehdy ještě divokých Svatojánských proudů parta trampů z Prahy založila kemp, původně zvaný Vydří doupě a později přejmenovaný podle jedné z povídek amerického spisovatele Breta Harta na Tábor řvavých (Roaring Camp). Z něj se postupně vyvinula osada Ztracená naděje; její jméno bylo pro změnu inspirováno westernem Červené eso, kde byl „Údolí ztracené naděje″ pojmenován zlatokopecký tábor. První chata (či spíše provizorní přístřešek) byla postavena v lomu pod Mravenčí skálou, postupně přibývaly další. Po napuštění vodního díla Štěchovice roku 1944 byla původní osada zaplavena, nová Ztracenka byla postavena o něco výše nad zátopovou zónu, kde stojí dodnes.

plánek jádra osady (z osadní nástěnky): 1 – informační tabule, 2 – dětské koupaliště, 3 – osadní ohniště, 4 – stožár a podium, 5 – koupací plato, 6 – Mravenčí skála, 7 - totem, 8 – pietní sloupy, 9 - sauna, 10 – příležitostné ohniště, 11 - WC, 12 - saloon

   

některé sruby osady; na štítě posledního znak Ztracenky (říjen 2013)

 

Mravenčí skála s totemem (říjen 2013)

 

hříště a „saloon″ z roku 2008 (říjen 2013)

osadní ohniště, stožár a pódium; v pozadí skály Kletecko (říjen 2013)

památník v podobě kotvy; v pozadí jedno z herních zastavení naučné stezky Svatojánské proudy (říjen 2013)

 

mraveniště poblíž osady (srpen 2014)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Osadníkem Ztracenky byl i známý trampský písničkář Jarka Mottl, komik Jaroslav Štercl, pěvec Národního divadla Oldřich Kovář, svého času významní sportovci (cyklista František Martínek, fotbalista Ladislav Ženíšek…) či někteří členové Osvobozeného divadla.

Ø        Označení Bílá skála pro jihovýchodní ostroh Slepičkova vrchu, respektive pro skály na jeho jižním úbočí je potvrzeno mimo jiné historickými pohlednicemi z období první republiky či starými popisy Svatojánských proudů, kde se mluví o soutěsce mezi Bílou skálou a Mařenkou. V současné době je však – především v horolezecké literatuře, ale i v některých mapách – jako Bílá skála označována trojice skalních pilířů na východním úbočí Zadky. Někdy je označení Bílá skála používáno dokonce i pro skálu Mařenku nad protějším pravým břehem Vltavy. Nevím, zda toto zmatení vzniklo nějakým omylem (dost možná kartografickým; označení Bílá skála je na některých mapách „hozeno″ volně do prostoru v této části vltavského kaňonu, takže si ho každý mohl připojit k jiné s četných zdejších skal) či zda je možné, že kdysi šlo o společné označení více různých skal v této oblasti. Nabízí se odvážná hypotéza, že množné číslo v trampské písni „Až ztichnou Bílé skály″, která je lokalizována do těchto míst, je právě odrazem existence více Bílých skal, avšak samozřejmě může jít pouze o „lepší rým″.

Web:

-           Svatojánské proudy na starých pohlednicích - http://www.svatojanske-proudy.cz/tramping/ztracenka/htm/ztracenanadeje.htm

-           ČSOP Zvoneček; naučná stezka Svatojánské proudy - http://www.cev-zvonecek.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=208&Itemid=587

-           oficiální web osady Ztracenka - http://www.osadaztracenka.cz

-           wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Ztracená_naděje

-           Novinky - http://www.novinky.cz/vase-zpravy/stredocesky-kraj/praha-zapad/1297-17168-legendarni-trampska-osada-ztracenka-je-starsi-nez-nase-republika.html

-           trampnet - http://www.trampnet.sk/osady/ztracenka/ztracenka.htm

-           má vlast - http://www.mavlast.cz/top-vylety.k-byvalym-svatojanskym-proudum-a-za-historii-trampingu

-           blog Libora Čermáka - http://liborcermak.blog.idnes.cz/c/90844/Svatojanske-proudy-kolebka-ceskeho-trampingu.html

-           Pěší toulky českou krajinou - http://toulkykrajinou.netstranky.cz/nejen-z-prahy-vsemi-smery/posazavi-a-stredni-povltavi/na-ztracenku-a-svatojanske-proudy.html

-           wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Bílá_skála_u_Třebenic

-           horolezec.com - http://www.horolezec.com/Horolezectvi/Oblasti/Stredni%20Cechy/Bila%20skala/skala.html

-           Zatopené osudy - http://www.ceskatelevize.cz/porady/10169746290-zatopene-osudy/408235100191007  

další místa v okolí (mapa) / Střední Povltaví / rejstříky

srpen 2014