CHLUM

k.ú. Štěchovice u Prahy (Benešovská pahorkatina / Jílovsko)

Rozložitý zalesněný vrch nad levým břehem Vltavy nedaleko Štěchovic (448 m n. m.). Severovýchodně od vrcholu nádrž přečerpávací hydroelektrárny Štěchovice II, zvaná Homole; nedaleko od ní skelet jakési betonové stavby, jejíž souvislost s elektrárnou není zcela jasná, byť je pravděpodobná. Na severozápadním úbočí hájovna Homole. Po severním úbočí prochází naučná stezka Svatojánské proudy, v místech zvaných U altánu se od ní odpojuje trasa nejstarší značené trasy Klubu českých turistů (která sem stoupala od řeky, z míst nynější hráze Štěchovické přehrady). Výhledy z Chlumu velmi omezené (jen dočasně z pasek).

Součást přírodního parku Střed Čech.

masiv Chlumu od severozápadu; vlevo je dobře vidět vyrovnávací věž přečerpávací hydroelektrárny, v popředí Štěchovice (srpen 2014)

 

vrcholové patrie Chlumu (srpen 2014)

   

betonový skelet nedaleko horní nádrže přečerpávací hydroelektrárny (srpen 2014)

 

hájovna Homole z 2. pol. 19. stol. (srpen 2014)

altánek, postavený osadou SKOT na rozcestí na jižním úbočí (srpen 2014)

suťové porosty s výskytem tisu na severním úbočí; skrze snímek prochází cesta naučné stezky Svatojánské proudy (srpen 2014)

 

výhled z Chlumu k jihu na Červenou horu a k severu na Masečín (srpen 2014)

přečerpávací hydroelektrárna Štěchovice II

Vodní dílo Štěchovice II se skládá z horní nádrže pod vrcholem hory, dvou větví tlakového potrubí (tloušťka stěn až 35 mm) s vyrovnávací komorou a vysokotlaké elektrárny v areálu Štěchovické přehrady v údolí Vltavy. Nádrž je pětiboká o ploše 5 ha a hloubce 10 m, vybetonovaná a z větší části obehnaná mohutným valem z materiálu vykopaného při jejím hloubení. Na severní straně nádrže stojí strojovna. Převýšení mezi horní nádrží a elektrárnou je až 220 m.

Přečerpávací hydroelektrárna byla vybudována v letech 1941-47. V době svého vzniku byla třetí na světě co do koncepce a parametrů. V roce 1991 byla elektrárna odstavena a v letech 1992-96 k její kompletní modernizaci (viz též Štěchovická přehrada).

nádrž „Homole″ pod vrcholem Chlumu (srpen 2014)

 

strojovna vtokového objektu přečerpávací elektrárny (srpen 2014)

vyrovnávací komora, vybudovaná při rekonstrukci v 90. letech v souvislosti s náhradou dvou turbín jednou výkonnější – 35 m vysoký válec, nahoře otevřený, s výší vodní hladiny shodnou s hladinou v nádrži (srpen 2014)

 

tlakové potrubí mezi vyrovnávací komorou a nádrží (srpen 2014)

tlakové potrubí na úbočí Chlumu; vpravo patrné kolejnice pozemní lanovky, spojující elektrárnu s vyrovnávací komorou (říjen 2013)

lávka turistické stezky přes potrubí, v dnešní podobě z roku 2012 (říjen 2013)

celkový pohled na severní úbočí hory s tlakovým potrubím mezi elektrárnou a vyrovnávací komorou (srpen 2014)

U altánu

Na skalnatém výběžku na severním úbočí hory nad Vltavou stával vyhlídkový altán. Místo je dosud dobře patrné, byť téměř bez výhledu. Právě odsud dnes vychází „retroznačka″ v trase nejstarší značené trasy KČT; ta sem přicházela od řeky, z míst, kde dnes stojí Štěchovická přehrada.

místo U altánu  (srpen 2014)

původní altán, postavený zde štěchovickým okrašlovacím spolkem (z infotabule)

 

nejstarší značená trasa Klubu českých turistů směrem k osadě Na Fáberce (srpen 2014)

informační tabula na začátku obnoveného úseku nejstarší značené trasy KČT (srpen 2014)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Třebaže hájovna se jmenuje Homole a toto jméno používá i vodní nádrž (a mnohdy i pro vlastní vrch), vrch se na většině map jmenuje Chlum, zatímco vrch Homole leží o necelé dva kilometry západněji, mezi silnicí ze Štěchovic do Slap a údolím Kocáby. Viděl jsem však i mapy (výhradně novějšího data, po roce 2000), kde je to opačně – tedy východnější Homole a západnější Chlum. Jak k tomuto zmatení došlo netuším, avšak vycházeje ze starých map předpokládám, že tento vrch je skutečně Chlum a k přehození došlo ve snaze odstranění této nelogičnosti.

Literatura:

-          Hana Hlušičková a kol.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV - Š-Ž (Praha 2004)

Web:

-           ČEZ - http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/obnovitelne-zdroje/voda/stechovice.html

-           wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Přečerpávací_vodní_elektrárna_Štěchovice    

další místa v okolí (mapa) / Střední Povltaví / rejstříky

srpen 2014