HOSTIVAŘSKÁ PŘEHRADA

k.ú. Hostivař, Háje, Petrovice (Pražská plošina / Praha)

Vodní nádrž na Botiči o ploše kolem 40 ha (v oficiálních materiálech správce přehrady se uvádí 35 ha, v jiných materiálech až 44 ha) - největší vodní plocha v Praze. Sypaná hráz 110 m dlouhá, v nejvyšším místě 16 m vysoká, s malou vodní elektrárnou. Na levém břehu pláže (včetně nudistické) a další rekreační aktivity. Pravý břeh součástí Hostivařského lesoparku. V horní (nejvýchodnější) části zátopového území pěkné mokřady. Součást přírodního parku Hostivař - Záběhlice.

Přehrada v těchto místech byla plánována již počátkem 20. stol. - hráz měla být zděná a ozdobená cimbuřím. K této stavbě však nedošlo. Přehrada nakonec byla vystavěna až na přelomu 50. a 60. let (stavba zahájena 1959, napuštěna byla v roce 1964). Oficiálním důvodem stavby byla protipovodňová ochrana (byla reakcí na velkou povodeň v červenci 1958), od počátku je však využívána především k rekreaci. V 60. a 70. letech dokonce jezdila až přímo k přehradě autobusová linka, na přehradě existovala nějakou dobu i „lodní doprava“ - motorový katamarán Želva II. Jako náhrada za lesní porosty zničené při výstavbě přehrady byl současně se stavbou na obou březích zřízen rozlehlý lesopark (viz Kozinec a Lesopark Háje), podél pravého břehu byla zřízena 3 km dlouhá promenádní stezka (po ní dnes vede červená turistická značka a naučná stezka Povodím Botiče). Přehrada též hojně využívána rybáři.

 

Hostivařská přehrada dnes (www.mapy.cz) v porovnání se stavem v 1. pol. 19. stol (archivnimapy.cuzk.cz). Objekt zhruba uprostřed historické mapy je Mouchův mlýn.

 

přehradní hráz (září 2005)

výpustní zařízení přehrady (září 2005)

výpustní zařízení s hrází ještě jednou – v době, kdy byla přehrada bez vody (listopad 2010)

 

přehradní jezero (září 2005)

pohled přes přehradní jezero na Jižní Město (září 2005)

 

pláže na levém břehu přehrady (září 2005)

  

pod přehradní hrází (červen 2010; září 2005)

Mouchův mlýn

Mlýn na Botiči v údolí mezi Petrovicemi a Hostivaří založil někdy v pol. 18. stol. Jan Truhlařík. Později zde bývala i výletní restaurace. Mlýn (č.p. 49) zbořen v souvislosti s výstavbou přehrady. Poháněn byl pravobřežním náhonem Botiče. Stával asi 300 m západně od dnešní přehradní hráze - jeho základy spolu s náhonem dosud na dně nádrže zachovány.

Mouchův mlýn s náhonem v 1. pol. 19. stol. (archivnimapy.cuzk.cz)

 

zbytky mlýna (na dně vypuštěné přehrady – listopad 2010)

 

pozůstatky vodní nádrže u mlýna (při vypuštění přehrady – listopad 2010)

 

bývalý mlýnský náhon (objevivší se po vypuštění přehrady – listopad 2010)

 

...a ještě stopy cesty, co vedla kolem mlýnu (taktéž listopad 2010)

Zajímavosti:

Ø        V pískovně pana Černého (dnes zatopeno - při jižním břehu přehrady) nalezeno sídliště knovízské kultury pozdní doby bronzové.

Ø        V letech 2010-2011 probíhá kompletní odbahňování nádrže, v té souvislosti vznikly plány na větší rekreační využití (např. odpočinkové molo na pravém břehu a pod) - co z toho bude realizováno, ukáže čas.

Literatura:

-     Josef Klempera: Vodní mlýny v Čechách III (Praha 2001)

-     kol.: Praha a Vltava (Praha 2005)

-     Pavel Augusta a kol.: Kniha o Praze 15 - Hostivař, Horní Měcholupy a okolí (Praha 1998)

Web:

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodní_nádrž_Hostivař

-     Lesy hl. m. Prahy - http://www.lesypraha.cz/index.php?cat=30506&aid=

-     oficiální stránky koupaliště - http://www.hostivarskaprehrada.cz/

-     Naučná stezka Povodím Botiče - http://www.prazskestezky.cz/botic/b04.html

Okolí: Kozinec / Petrovice / Lesopark háje / Hostivař

Praha / rejstříky

září 2005, aktualizováno listopad 2010