LESOPARK HÁJE

k.ú. Hostivař (Pražská plošina / Praha)

Těžiště lesoparku se rozkládá na plošině, zvané též podle bývalých lomů Ve skále, mezi potoky Košíkovským (na severu), Hájeckým (na jihu) a Botičem (na východě), menší část pak i východně od Hájeckého potoka směrem ke konečné autobusů MHD Jižní Město. Byl vysázen v letech 1959-61 v souvislosti s výstavbou Hostivařské přehrady jako rekreační zázemí v té době již projektovaných přilehlých sídlišť. V 70. letech zde vznikl jeden z prvních tzv. areálů zdraví (hřišť v přírodě) v Praze. Menší dosadby probíhaly až do 80. let 20. stol. Ve střední části lesoparku několik pobytových luk s altány a herními prvky. Na východním okraji na Hájeckém potoku menší vodní nádrž. Na severovýchodě přímo navazuje na pláže při Hostivařské přehradě. Spolu s obdobným areálem na Kozinci nad pravým břehem Botiče tvoří tzv. Hostivařský lesopark. Součást přírodního parku Hostivař – Záběhlice.

plánek lesoparku (číslem 3 označen zookoutek, žlutě trasy pro koně)

 

lesopark (září 2005, červenec 2010)

habr (červenec 2010)

altán ve střední části lesoparku (červenec 2010)

 

hřiště (červenec 2010)

 

retenční nádrž na Hájeckém potoku (červenec 2010)

zookoutek

Malý zookoutek na západním okraji lesoparku při hájovně - stádo muflonů, kozy kamerunské, na jezírku v přilehlém zatopeném lomu občas vodní ptáci.

hájovna (červenec 2010)

 

výběh muflonů (červenec 2010)

 

kozy kamerunské (červenec 2010)

jezírko (červenec 2010)

Web:

-     Praha sportovní - http://www.praha-sportovni.cz/?sport=trasy&aktivita=1&trasa=4

-     oficiální stránky Prahy - http://magistrat.praha-mesto.cz/parent0/78214_Hostivarsky-lesopark

-     Lesy hl. m. Prahy - http://www.lesypraha.cz/?cat=20402

Okolí: Hostivař / Kozinec / Hostivařská přehrada / Košík

Praha / rejstříky

 červenec 2010