KOŠÍK

k.ú. Hostivař (Pražská plošina / Praha)

Též Na Košíku. Kolonie rodinných domků při Košíkovském potoce a přilehlé sídliště na jihozápadním okraji Hostivaře, ohraničené ulicemi Doupovská a K Horkám (jeho novější jihozápadní nese developerské označení Slunečný vršek). U nákupního střediska plastika Rodiny. Na východním okraji sídliště u silniční křižovatky křížek mezi dvěma mohutnými vrbami. V prostorách mezi paneláky několik hřišť a parkové úpravy.

Sídliště bylo postaveno v letech 1977-1982, Slunečný vršek pak po roce 2006.

 

„staré″ sídliště (červenec 2010)

 

bronzové sousoší Rodina z roku 1984 u nákupního centra – autor Miloslav Šonka (červenec 2010)

Slunečný vršek (červenec 2010)

křížek na křižovatce východně od sídliště (červenec 2010)

Košíkovský potok pod kolonií rodinných domků (červenec 2010)

Zajímavosti:

Ø        Ve východní části sídliště objevena část žárového pohřebiště ze starší doby železné. Pohřebiště pravděpodobně souviselo s rozsáhlým osídlením v té době v nedaleké lokalitě Mezi potoky.

Ø        V ulici V Horkách objeveno sídliště kultury zvoncových pohárů (pozdní doba kamenná).

Literatura:

-     Pavel Augusta a kol.: Kniha o Praze 15 - Hostivař, Horní Měcholupy a okolí (Praha 1998)

Web:

-     Wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Sídliště_Košík

-     vetřelci a volavky - http://www.vetrelciavolavky.cz/sochy/rodina-1

Okolí: Toulcův dvůr / Hostivař / Lesopark Háje / Trojmezí

Praha / rejstříky

 červenec 2010