TROJMEZÍ

k.ú. Hostivař, Záběhlice, Chodov (Pražská plošina / Praha)

Prostor vymezený zhruba na severu tokem Botiče, na východě areálem Toulcova dvora a ulicí Doupovská, na jihu Košíkovskými rybníky, na západě pak dolním tokem Chodoveckého potoka a zástavbou Chodovce (cca 250 ha). Převážně pole, ve střední části na svahu oddělujícím nivu Botiče od výše položené terasy sad (jabloně, slivoně, ořešáky...). Unikátně zachovaný fragment „venkovské krajiny“, obklopený ze všech stran sídlišti (a neustále atakován developerskými projekty - první projekty na zástavbu severozápadní části tohoto prostoru se objevili již ve 30. letech 20. stol.)). Severní část součástí přírodního parku Hostivař - Zábehlice.

 

zemědělská krajina na dohled sídlišť (říjen 2009, červen 2010)

 

polní cesty (červen 2010)

 

starý sad (říjen 2009, červen 2010)

 

cesta sadem (červen 2010)

 

západní část sadu však byla na jaře 2010 z větší části vykácena (červen 2010)

výhled přes údolí Botiče na Prahu – vlevo komíny michelské teplárny, na obzoru Petřín, před ním Bohdalec, zhruba ve třetině Pražský hrad, ve druhé třetině Žižkovský vysílač, vpravo sídliště Zahradní Město (červen 2010)

 

po západním okraji území prochází cyklostezka (červen 2010, září 2009)

nefunkční retenční nádrž v severní části území (červen 2010)

Literatura:

-     Renata Chmelová: Pražské Trojmezí – ad Veronica 4/2010

Web:

-     oficiální stránky koalice za záchranu Trojmezí - http://trojmezi.info

-     Arnika - http://www.mestaprozivot.arnika.org/kauzy/trojmezi-rekreacni-zazemi-prazskych-sidlist

Okolí: Práče / Toulcův dvůr / Košík / Záběhlice

Praha / rejstříky

červen 2010