V ROHOŽNÍKU

k.ú. Dubeč (Pražská plošina / Praha)

Obtočný rybník téměř obdélného tvaru (4,5 ha, též V rybníku) při pravém břehu Říčanského potoka na jihozápadním okraji Dubče. Východní stranu rybníku lemuje pěkné dvojité stromořadí mladých dubů, mezi nimi zbytky původního rybníka. V prostoru za ní neudržované parkové výsadby z 80. let 20. stol..

Větší rybník neznámého jména, který byl součástí rozsáhlejší rybniční soustavy, vzniklé v okolí Dubče pravděpodobně v 16. stol. (viz Dubeček), existoval v těchto místech až do 60. let 19. stol. Sloužil též jako zdroj vody pro mlýn v Dubči. Obnoven v 50. letech 20. stol.

  

rybník V Rohožníku (srpen 2005, únor 2007)

 

pohled k rybníku od západu (únor 2008, únor 2007)

doubek na jižním břehu (leden 2007)

hráz původního rybníka na východní straně (leden 2011)

Zajímavosti:

Ø        Ze starých map se zdá, že ještě koncem 18. stol. nevedl mlýnský náhon z tohoto rybníka, ale z výše položeného rybníka Veského a rybník na místě dnešního rybníka V Rohožníku míjel; až někdy na přelomu 18. a 19. stol. byl náhon z Veského rybníka zrušen a napojen na tento rybník; po zrušení rybníků byla (v nejsevernější části zrušeného rybníka ?) vybudována jako náhradní zdroj vody pro mlýn a lihovar „Nádržka″, jejíž terénní stopy jsou v severním sousedství rybníku V Rohožníku dosud patrné (viz Dubeč - Šimůnkův mlýn).

Ø        Hráz dalšího rybníka, nezaznamenaného v mapách (zřejmě tedy zrušeného již před polovinou 18. stol.) v zahradách severovýchodně od dnešního.

starý rybník v místě dnešního rybníku V Rohožníku ve 2. pol. 18. stol.; vlevo do výřezu zasahuje rybník Veský, vpravo je patrná hráz dalšího, v té době již zaniklého rybníka (odlmaps.geolab.cz)

Literatura:

-     Josef Moravec: Soupis zeleně Dubeč (rukopis 1976)

-     Ladislav Veselý: Necháme zaniknout vodní dílo v Dubči? – Rohožník 2002/4

Web:

-     virtualtravel - http://www.virtualtravel.cz/praha/dubec/v-rohozniku.html 

Okolí: Dubeč / Rohožník / Dubeček

Praha / rejstříky

aktualizováno leden 2011