KAMÍNKA

k.ú. Zbraslav, dříve Záběhlice (Brdská vrchovina / Praha)

Krátká rokle (cca 300 m) zaříznutá do svahu nad Záběhlicemi se skládá ze dvou zcela odlišných částí. Horní polovina rokle je bezvodá, široká s plochým dnem (dost možná pozměněná nějakou těžbou v minulosti), se zbytky sadu. Dolní část tvoří strmá skalnatá rokle s drobnou vodotečí, v níž jsou dvě kamenné přehrádky (horní téměř zničená) a jeden skalní stupeň. Na pomezí obou částí veřejné ohniště. Do dolní části rokle zasahuje zástavba Záběhlic, při plotu jedné ze zahrad vodní zdroj, jímaný a svedený do zahrady, v registru pramenů označovaný jako „U plotu″. Dno rokle neprůchozí, pěšina vede jejím úbočím.

Ve střední části rokle, v bývalém obecním sadu, fungovalo v 70. letech 20. stol. volejbalové hřiště. Roku 2016 vybudoval na jeho místě Okrašlovací spolek Zbraslav veřejné ohniště.

  

horní část rokle (leden 2022)

 

veřejné ohniště (leden 2022)

totem u ohniště z produkce Tomových parků (leden 2022)

zbytky obecního sadu (leden 2022)

 

dolní část rokle (leden 2022)

zbytky horní přehrážky (leden 2022)

 

dolní přehrážka (říjen 2020, leden 2022)

kamenný stupeň s občasným vodopádem (říjen 2020)

  

cesta úbočím rokle (říjen 2020, leden 2022)

  

pramen U plotu (říjen 2020)

louka s výhledem na Hradiště nad pravou stranou rokle (leden 2022)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Lokalizace místního jména Kamínka je poněkud problematická. Dle informační tabule Zbraslavský místopis, vybudované Okrašlovacím spolkem, „Úvozová cesta podél Záběhlického potoka měla v hodní části několik odboček, hlavní z nich, odbočující doleva směrem k Baním, se asi před sto lety začalo říkal Kamínka. Dnes je již uzavřena a částečně zasypána sutí. Druhá rokle z vltavského údolí směrem nahoru ze Záběhlic je také často nazývána Kamínka, protože se nahoře napojovala na úvozovou cestu Kamínka.″. Jelikož „původní Kamínka″ již neexistuje, je asi logické, že část místních označuje jako Kamínku rokli, ze které „původní Kamínka″ vycházela, tedy rokli Záběhlického potoka. Tuto verzi posiluje i základní mapa ČR, kde je jméno Kamínka právě v těchto místech (dokonce na levém břehu potoka, tedy v podstatě v místech rokle Pod školkou). Z tohoto vychází zřejmě i pojmenování restaurace a letního kina Kamínka nad roklí Záběhlického potoka. Názvy ulic Nad Kamínkou a Pod Kamínkou nevylučují ani jednu tuto verzi, neboť jdou na obě rokle kolmo. Jakou má s výše uvedeným souvislost studánka Kamínka, která neleží ani v jedné z roklí, nýbrž v zástavbě Záběhlic, netuším.

Ø        Někdy je rokle spolu s oběma přilehlými loukami zahrnována do širšího označení Borovičky (které se jinak vztahuje na borový lesík nad ústím Záběhlické rokle).

Web:

-         Okrašlovací spolek Zbraslav - https://www.os-zbraslav.cz/verejne-ohniste/

-         Národní registr pramenů a studánek - https://www.estudanky.eu/12031-pramen-u-plotu

další místa v okolí (mapa) / Praha / rejstříky

leden 2022