LOCHKOV

k.ú. Lochkov (Pražská plošina / Praha)

Ves na náhorní plošině při pramenech Lochkovského potoka. Centrem nevýrazná náves s několika dochovanými statky, objektem bývalé radnice č.p. 8 („obecní rychty″, dnes knihovna), požární nádrží a malým parčíkem s pomníkem padlých v 1. světové válce, pomníkem padlých ve 2. světové válce a kovovou zvoničkou, jižně od ní na okraji vsi areál panského dvora se zámečkem a pivovarem. Proti vjezdu do dvora na nároží ulic Ke Slivenci – Cementářská drobný křížek na vysokém omítaném soklu. Při silnici do Radotína (před mostem přes novou komunikaci Pražského okruhu) hranolová Boží muka se soškou Panny Marie (nemovitá kulturní památka), nedávno opravená.

Ves poprvé v historických pramenech uváděna 1333 (někdy uváděno 1399). V té době zde existoval dvůr, na němž seděli zemané z Lochkova, od 15. stol. pražští měšťané. V Pobělohorské době se majitelé statku často střídali. 1974 připojen k Praze (dnes městská část Praha-Lochkov).

         

zámeček (č.p. 1)

Dvoukřídlá budova s otevřenou předsíní nesoucí balkón na východní straně a s romanticky laděným průčelím s hranolovou věžičkou na západní straně vznikla přestavbou panského domu v 19. stol. Dnes sídlo úřadu městské části a školka.

Zámek obklopuje částečně zchátralý hospodářský dvůr. Vjezd do dvora od severu z návsi pěknou zděnou branou. Hospodářská budova severně od zámku s kamennými opěráky. Jižně od zámku zbytek zámeckého parku, ohrazeného kamennou zdí (částečně narušen zřízením zahrádek, zbytek zpustlý). Exteriér, nádvoří i pozůstatek zámeckého parku volně přístupné.

         

pivovar (č.p. 196)

Areál pivovaru a sladovny na jižním okraji obce jihovýchodně od zámku navazuje na panský dvůr. Přízemní část západního křídla barokní, kamenná novogotická věž z pol. 19. stol., východní část včetně druhé věže s pozoruhodnou železobetonovou konstrukcí z 20. let 20. stol. Dominantou dva komíny s dobovým ukončením. V současné době areál pustý, připravuje se přestavba na obytný areál při zachování celkového rázu objektů včetně všech historických detailů (projekt Lochkovlofts) dle projektu italského architekta a restaurátora Alberta Di Stefana. Nepřístupné. K pivovaru přiléhá na severovýchodní straně menší udržovaný veřejně přístupný park.

      

Lochkovský tunel

Tunel, jehož západní portál se nachází jižně od vsi a východní ve svazích nad soutokem Berounky a Vltavy, je součástí silničního okruhu kolem Prahy (R1). Skládá se ze dvou samostatných tubusů, jižnějšího dvoupruhového, dlouhého 1620 m, a severnějšího třípruhového, dlouhého 1660 m. Stavba byla zahájena v roce 2006, dokončení se předpokládá 2010. Stavba tunelu je pravděpodobně příčinou zániku pramenů v nedalekém Slavičím údolí.

 

Zajímavosti:

Ø        Znak Městské části Praha-Lochkov dle návrhu heraldika Milana Myslivečka udělen v roce 2001. V horním modrém poli děleného štítu jsou tři zlaté volutovitě zavinuté ulity hlavonožce Lechritrochoceras trochoides jako připomínka významných paleontologických nalezišť v okolí, dolní polovina je červeno-stříbrno-zeleně polcená.

Ø        1800 zde zřízena nejstarší výrobna kávových náhražek v Čechách – zanikla ještě během 19. stol.

Literatura:

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 2. - K/O (Praha 1978)

-     František Holec a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VII - Praha a okolí (Praha 1988)

-     kol.: Okolí Prahy, západ - Turistický průvodce ČSFR 38 (Praha 1990)

Web:

-     oficiální stránky městské části

-     Wikipedie

-     hrady.cz

-     Lochkovlofts – projekt rekonstrukce pivovaru

-     architektura online

-     pivovary

Okolí: Slavičí údolí / Na Karlíně / Lochkovské údolí

Praha / rejstříky

listopad 2009