VINOŘSKÉ ÚDOLÍ

k.ú. Vinoř (Středolabská tabule / Praha)

Převážně zalesněné, na pravém břehu místy skalnaté údolí Vinořského potoka mezi mlýnem Na mlejnku a silnicí z Vinoře do Jenštejna. Zhruba uprostřed údolí Cukrovarský rybník.

image058 image060 image062

kříž na pískovcové skále nad pravou stranou údolí (červenec 2011)

image046 image076 image064

Dolní studánka ve svahu údolí; Dolní proto, že je poslední z řady studánek ve Vinoři (červenec 2011, květen 2017, únor 2008)

image054

dnes již neexistující odbočka ke studánce (červenec 2011)

image040 image066

stará cesta od Radonic k bývalému vinořskému cukrovaru; z velkých kamenů je údajně proto, aby se cestou z cukrovky oklepala hlína (červenec 2011, říjen 2005)

image006

mostek cukrovarské cesty přes Vinořský potok nad Cukrovarským rybníkem (květen 2017)

image042 image044

zastavení naučné stezky Vinoř-Jenštejn s poznávačkou brouků (červenec 2011)

Cukrovarský rybník

Rybník na Vinořském potoce (0,7 ha)

Na místě dnešního rybníka býval ještě ve 2. pol. 18. stol. rybník mnohem větší. Později byl zrušen, takže na mapě stabilního katastru tu jsou pouze vlhké louky a místní jméno Ribnik. Současný rybník byl vybudován kolem roku 1870 jako jeden ne zdrojů vody pro vinořský cukrovar. Na počátku 21. stol. V letech 2012-2013 proběhla jeho komplexní rekonstrukce. Při levém břehu bylo při té příležitosti vybudováno několik tůní. Rybník je využíván ke sportovnímu rybolovu.

image026 image010

rybník (květen 2017)

image022 image024

bezpečnostní přeliv (květen 2017)

kaple Svaté cesty (nemovitá kulturní památka)

Při levém břehu potoka pod hrází Cukrovarského rybníka se nachází jedna z výklenkových kaplí poutní cesty (tzv. Svaté cesty) z Prahy do Staré Boleslavi. Nejde však o původní umístění, kaplička sem byla v blíže neznámé době přemístěna. Není zcela jasné, která z dnes zaniklých kaplí ve východní části Vinoře tato je; nejčastěji se soudí, že jde o kapli, která se původně nacházela při mostku přes Ctěnický potok. Vzhledem k tomu a k obecné nejasnosti s pojmenováním kaplí v tomto úseku Svaté cesty (viz Vinoř a Podolanka) je označování této kaple jako Svatovítské (Hradopražské) spíše hypotetické.

V rámci naučné stezky Vinoř-Jenštejn byla k této kapli vyznačena odbočka a umístěn interaktivní prvek vytvářející projekci rytiny původní výzdoby Svatovítské kaple do výklenku v kapli. Bohužel při rekonstrukci Cukrovarského rybníku se poněkud změnila okolní situace, takže odbočka je dnes nefunkční (ke kapli je nutné odbočit ze žluté turistické značky až za hrází rybníka) a i projekce dnes již vzhledem k zarostlosti kaple a zmatnění fólie příliš nefunguje.

image038 image016

kaple pod hrází rybníka (červenec 2011, květen 2017)

image034 image036

projekce původní výzdoby do kaple (červenec 2011)

Zajímavosti, poznámky:

Ø  Jako Cukrovarský rybník jsou na některých mapách označovány též výše položené rybníky Malá a Velká Obůrka.

Web:

-      pražská příroda - http://www.praha-priroda.cz/vodni-plochy-a-potoky/vodni-plochy-dle-katastru/vinor/cukrovarsky-rybnik/

-      pražské studánky - http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/priroda_krajina_a_zelen/prazske_studanky/prazske_studanky_dolni_studanka.xhtml

-      registr studánek a pramenů - http://www.estudanky.eu/709-pramen-dolni

-      Svatá cesta - http://via-sancta.cz

-      wikipedie; Svatá cesta - http://cs.wikipedia.org/wiki/Poutní_cesta_z_Prahy_do_Staré_Boleslavi   

další místa v okolí (mapa) / Praha / rejstříky

květen 2017