WEHNERŮV DŮL (Wehners Grund)

k.ú. Brtníky (Děčínská vrchovina / Rumbursko)

Cca půl kilometru dlouhá skalnatá rokle, sestupující od Písečné brány do Richterova dolu. V horní části, přístupné z rozcestí Písečné brány, se v zimě tvoří jedny z nejznámějších a nejkrásnějších ledopádů oblasti – Velká ledová opona (při cestě k ní ještě mnohem méně nápadná Malá ledová opova, zvaná též Malá ledová kaskáda). Střední část velice špatně schůdná, vyplněná skalní sutí, pod níž řada řícených „podzemních″ prostor. Dolní amfiteátrovitá část přístupní z Richtrerova dolu.

Součást národního parku České Švýcarsko.

 

Malá ledová opona (únor 2012, únor 2009)

 

Malá ledová opona ve velmi atypické podobě (únor 2016)

    

Velká ledová opona (březen 2013, únor 2012)

      

detaily Velké ledové opony (únor 2012, březen 2013)

převis za Velkou ledovou oponou (duben 2009, únor 2010, únor 2012)

boční ledopád v puklině převisu (březen 2013)

 

ve střední části rokle (duben 2009)

       

suťovisko ve střední části rokle (duben 2009)

převis v dolní části rokle (duben 2009)

 

amfiteátr ve spodní části rokle (duben 2009)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Ledopády ve Wehnerově dole spolu s Ledovým sloupem v Havraní rokli, ledopády v Richterově dole, Soví jeskyni, na předpolí Brtnického hrádku a v Brtnickém údolí bývají souhrnně označovány jako Brtnické ledopády.

další místa v okolí (mapa) / Nejsevernější Čechy / rejstříky

 únor 2016