LIPNÁ (Lindenau)

k.ú. Lipná (Nízký Jeseník / Hranicko)

Protáhlá lánová ves severojižního směru v údolí Lipenského potoka. V jižní části kostel sv. Jana Křtitele.

Lipná byla založena během tzv. německé kolonizace. Prvně zmiňována roku 1394 jako součást potštátského panství (k němuž náležela až do zrušení patrimoniální správy). Do roku 1948 se jmenovala Lindava.

pomník padlým v 1. sv. válce nedaleko kostela

 

kostel sv. Jana Křtitele (nemovitá kulturní památka)

Dřevěný kostel, patrně ze 17. či počátku 18. stol. (v dnešní podobě po přestavbě roku 1746). Prostá jednolodní plochostropá stavba z trámů spojených polokřížovou vazbou, s pravoúhle ukončeným kněžištěm a s polygonální lucernou na hřebeni valbové, šindelem kryté střechy. Šindelem pobit i vnější plášť kostela, zatímco vnitřní stěny omítnuty. Hřbitov kolem kostela ohrazen kamennou zdí se dvěma vstupy; před každým ze vstupů kříž.

  

kostel

sakristie při severní straně presbytáře

interiér kostela

 

kříž při západním vstupu na hřbitov

kříž při východním vstupu na hřbitov

Literatura:

-     Bohumil Samek: Umělecké památky Moravy a Slezska 2 - J/N (Praha 1999)

Web:

-     dřevěné kostely - http://www.drevenekostely.ic.cz/kostely/lipna.html

-     hrady.cz - http://www.hrady.cz/?OID=7932

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Lipná_(Potštát)

-     atlas Česka - http://www.atlasceska.cz/olomoucky-kraj/dreveny-kostel-sv-jana-krtitele-lipna/   

Okolí: Smolenská luka / Olomoucký kopec / Město Libavá / Stará Voda

Východní Sudety / rejstříky

září 2012