GRYNGLE

k.ú. Bludov (Hanušovická vrchovina / Šumpersko)

Zalesněná rokle, označovaná obvykle jako lesopark (byť „parkové″ prvky zde v podstatě nejsou), zařezávající se do náhorní plošiny mezi Příčnou (rozcestí U Františka) a Bludovským zámkem. Též Dolečky. V porostu řada mohutných („třistaletých″) dubů, z nichž dva „duby v Gryngleti″ (jeden již suchý) vyhlášeny jako památné stromy. V dolní části rokle malý rybníček, svatý obrázek a granodioritové skalky. Na východním konci (již mimo vlastní rokli) navazují na současný lesní porost nové výsadby. Po okraji rokle vede naučná stezka Bludovská stráň (zastavení věnované Gryngleti na západním okraji rokle).

Ze starých map vyplývá, že rokle byla v posledních několika staletích pravděpodobně vždy zalesněná.

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Jeseníky\foto Bludov\foto 2 - Bludovská stráň_soubory\image138.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Jeseníky\foto Bludov\foto 2 - Bludovská stráň_soubory\image144.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Jeseníky\foto Bludov\foto 2 - Bludovská stráň_soubory\image142.jpg

granodioritové balvany na západním okraji rokle

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Jeseníky\foto Bludov\foto 2 - Bludovská stráň_soubory\image136.jpg

obrázek v dolní části rokle

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Jeseníky\foto Bludov\foto 2 - Bludovská stráň_soubory\image140.jpg

lávka přes (občasný) potok v dolní části rokle

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Jeseníky\foto Bludov\foto 2 - Bludovská stráň_soubory\image126.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Jeseníky\foto Bludov\foto 2 - Bludovská stráň_soubory\image124.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Jeseníky\foto Bludov\foto 2 - Bludovská stráň_soubory\image122.jpg

jeden z památných dubů - stáří cca 450 let, obvod kmene 5,5 m

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Jeseníky\foto Bludov\foto 2 - Bludovská stráň_soubory\image106.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Jeseníky\foto Bludov\foto 2 - Bludovská stráň_soubory\image104.jpg

druhý z památných dubů již zhruba od roku 2005 suchý, ponechán jako stabilizované torzo

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Jeseníky\foto Bludov\foto 2 - Bludovská stráň_soubory\image128.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Jeseníky\foto Bludov\foto 2 - Bludovská stráň_soubory\image108.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Jeseníky\foto Bludov\foto 2 - Bludovská stráň_soubory\image102.jpg

další mohutné stromy v Gryngleti

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Jeseníky\foto Bludov\foto 2 - Bludovská stráň_soubory\image112.jpg

v rokli

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Jeseníky\foto Bludov\foto 2 - Bludovská stráň_soubory\image130.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Jeseníky\foto Bludov\foto 2 - Bludovská stráň_soubory\image120.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Jeseníky\foto Bludov\foto 2 - Bludovská stráň_soubory\image110.jpg

cesta po okraji rokle, kudy vede naučná stezka Bludovská stráň

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Jeseníky\foto Bludov\foto 2 - Bludovská stráň_soubory\image096.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Jeseníky\foto Bludov\foto 2 - Bludovská stráň_soubory\image084.jpg

nové výsadby na východním konci Grynglete; na obzoru Jeseníky

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Jméno Gryngle je jednotného čísla rodu středního; skloňuje se podle vzoru kuře.

Web:

-         ústřední seznam ochrany přírody - https://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/pstromy/index.php?SHOW_ONE=1&ID=6877

další místa v okolí (mapa) / Východní Sudety / rejstříky

 srpen 2021