BLUDOVSKÁ STRÁŇ

k.ú. Bludov (Hanušovická vrchovina / Šumpersko)

Strmá zalesněná stráň, lemující v délce cca 3 km pravou stranu nivy na dolním toku Desné, tvořená převážně přírodně blízkými lesními porosty. Začíná nedaleko šumperské ulice Záběžská a končí pod návrším Brusná. Na severním i jižním konci bývaly pískovny; severní dnes částečně a jižní zcela zalesněna. V severní pískovně pomník „na památku hrdinům od Dukly a Sokolova″. V severní části do zalesněné plochy odshora vklíněna zahrádkářská osada Hambálky. Při patě srázu vede železniční trať Bludov – Šumperk, nalézá se zde i bludovská železniční stanice.

I na starých mapách (18. a 19. stol.) je stráň zalesněná. Roku 1995 byla registrována jako významný krajinný prvek. Od roku 2008 prochází jižní částí stráně stejnojmenná naučná stezka.

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Jeseníky\foto Bludov\foto 2 - Bludovská stráň_soubory\image076.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Jeseníky\foto Bludov\foto 2 - Bludovská stráň_soubory\image072.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Jeseníky\foto Bludov\foto 2 - Bludovská stráň_soubory\image068.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Jeseníky\foto Bludov\foto 2 - Bludovská stráň_soubory\image060.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Jeseníky\foto Bludov\foto 2 - Bludovská stráň_soubory\image056.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Jeseníky\foto Bludov\foto 2 - Bludovská stráň_soubory\image054.jpg

zalesněná Bludovská stráň

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Jeseníky\foto Bludov\foto 2 - Bludovská stráň_soubory\image058.jpg

stráň člení několik roklí

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Jeseníky\foto Bludov\foto 2 - Bludovská stráň_soubory\image048.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Jeseníky\foto Bludov\foto 2 - Bludovská stráň_soubory\image044.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Jeseníky\foto Bludov\foto 2 - Bludovská stráň_soubory\image042.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Jeseníky\foto Bludov\foto 2 - Bludovská stráň_soubory\image040.jpg

bývalá pískovna v jižní části Bludovské stráně; schůdky vybudovány v rámci zřízení naučné stezky

naučná stezka Bludovská stráň

Téměř okružní naučná stezka, dlouhá 4,5 km, začíná v Bludově u zámeckého parku, prochází lesoparkem Gryngle, po Příčné cestě do prostoru Bludovské stráně a přes návrší Brusná zpět do Bludova. Má 7 řadových a 3 (totožné) úvodní panely. V současné době je značena žlutou turistickou značkou.

Stezku vybudoval v roce 2008 Český svaz ochránců přírody Bludov.

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Jeseníky\foto Bludov\foto 2 - Bludovská stráň_soubory\image002.jpg

plánek původní trasy naučné stezky (dnes je vstup do zámeckého parku u zastavení č. 10 uzavřen, a tak se odtud trasa vrací k zastavení č. 2): zastavení č. 1 – U zámku (úvodní), zastavení č. 2 - Gryngle, zastavení č. 3 – bludovit, zastavení č. 4 – květena stráně 1, zastavení č. 5 – květena stráně 2, zastavení č. 6 – U nádraží (úvodní panel), zastavení č. 7 - geologie, zastavení č. 8 – historie Bludova, zastavení č. 9 – U panenky Marie (úvodní), zastavení č. 10 – zámecký park a sadovnictví

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Jeseníky\foto Bludov\foto 2 - Bludovská stráň_soubory\image036.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Jeseníky\foto Bludov\foto 2 - Bludovská stráň_soubory\image062.jpg

zastavení naučné stezky

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Jeseníky\foto Bludov\foto 2 - Bludovská stráň_soubory\image100.jpg

původní značení naučné stezky před proznačením žlutou turistickou značkou

nádraží

Bludovské nádraží leží na úpatí Bludovské stráně v nivě Desné, 1 km jihovýchodně od vlastního Bludova.

Železniční trať ze Zábřehu do Šumperku byla uvedena do provozu roku 1871. Roku 1873 byla uvedena do provozu tzv. Moravská pohraniční dráha ze Šternberka do Dolní Lipky, která v úseku Šumperk – Bludov kopíruje trať předešlou, za bludovským nádražím se odpojuje.

nádraží 1927 (www.fotohistorie.cz)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Jeseníky\foto Bludov\foto 2 - Bludovská stráň_soubory\image050.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Jeseníky\foto Bludov\foto 2 - Bludovská stráň_soubory\image052.jpg

bludovské nádraží dnes

Zajímavosti, poznámky:

Ø        V roce 2008 zde zmapovány kruštík polabský a kruštík modrofialový; šlo o první nález těchto druhů v šumperském regionu. Již dříve odsud znám kruštík širolistý.

Web:

-         obec Bludov - https://www.bludov.cz/naucna-stezka-bludovska-stran-s-vyhlidkou-brusna

-         program Blíž přírodě - https://blizprirode.cz/cz/tipy-vylet/lokality/bludovska-stran.html

-         fotohistorie - http://www.fotohistorie.cz/Olomoucky/Sumperk/Bludov/Bludov_-_nadrazi/Default.aspx

-         drobné památky - https://www.drobnepamatky.cz/node/25342

další místa v okolí (mapa) / Východní Sudety / rejstříky

 srpen 2021