PŘÍČNÁ

k.ú. Bludov (Hanušovická vrchovina / Šumpersko)

Cesta protínající ve zhruba severojižním směru náhorní planinu východně od Bludova (ve své střední části někdy zvané Bludovský kopec, Bluďák) od BludovečkuBludovské stráni. Planina je v podstatě severovýchodním pokračováním návrší Brusná, od něhož je oddělena jen mělkým sedlem. Zhruba uprostřed, kde cestu kříží silnice z Bludova do Šumperka, stojí barokní kaple Nejsvětější trojice (tzv. Bludovská svatá Trojice; nemovitá kulturní památka), jižně od ní nad roklí Gryngle rozcestí U Františka. Z cesty se i přes nevysokou nadmořskou výšku (cca 350 m) otvírají krásné výhledy, především na hřeben Hrubého Jeseníku (obdobné, jako z nedaleké rozhledny Brusná). V jižní části, kde je někdy zvaná i Františkova alej, kopíruje cestu naučná stezka Bludovské stráň, v severní jedna z „dětských bludovských stezek″.

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Jeseníky\foto Bludov\foto 2 - Bludovská stráň_soubory\image082.jpg

jabloňová alej v jižní části cesty, tzv. Františkova alej

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Jeseníky\foto Bludov\foto 2 - Bludovská stráň_soubory\image094.jpg

solitérní strom ve střední části cesty, mezi Svatou Trojicí a rozcestím U Františka

U Františka

Rozcestí, dle turistických rozcestníků zvané Na příčné, kde se kříží Příčná s cestou z lesoparku Gryngle k zahrádkářské osadě Hambálky. „Odnepaměti“ zde býval obrázek sv. Františka, který však v průběhu času zanikl. Roku 2008, snad v souvislosti s otevřením naučné stezky Bludovská stráň, která tudy prochází, sem byl opět svatý obrázek opět pověšen, avšak byl na něm Kristus. Současný obrázek sv. Františka z Assisi je z roku 2017.

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Jeseníky\foto Bludov\foto 2 - Bludovská stráň_soubory\image086.jpg

turistický rozcestník na sloupovém topolu

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Jeseníky\foto Bludov\foto 2 - Bludovská stráň_soubory\image088.jpg

obrázek sv. Františka z Assisi z roku 2017

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Jeseníky\foto Bludov\foto 2 - Bludovská stráň_soubory\image092.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Jeseníky\foto Bludov\foto 2 - Bludovská stráň_soubory\image090.jpg

pamětní kámen k vysazení pamětní lípy, která tam však nikde není vidět…

Web:

-         turistika.cz; Bluďák - https://www.turistika.cz/mista/bludak/detail

-         turistika.cz; u Františka - https://www.turistika.cz/mista/u-frantiska-na-pricne

-         památkkový katalog; Svatá Trojice - https://www.pamatkovykatalog.cz/kaple-nejsvetejsi-trojice-535842

další místa v okolí (mapa) / Východní Sudety / rejstříky

 srpen 2021